Gdynia - Moje Miasto
Investgdynia.pl
58 668 81 48 investgdynia@gdynia.pl
Prezydent Miasta Gdyni, biorąc pod uwagę aktualny stan epidemiologiczny oraz w celu zapewnienia maksymalnego bezpieczeństwa wszystkim uczestnikom informuje, że przetargi do odwołania odbywać się będą w Pomorskim Parku Naukowo-Technologicznym w Gdyni przy al. Zwycięstwa 96/98.

W trakcie opracowywania / Aleja Zwycięstwa 164

Gmina Miasta Gdyni

wróć
 • Dzielnica: Orłowo
 • Ulica: Aleja Zwycięstwa 164
 • Obręb: Orłowo
 • Nr działki: 170/4, 173/4, 1136/11
 • Powierzchnia: 2670 m2
 • Numer księgi wieczystej: GD1Y/00024874/9, GD1Y/00024239/6 Sprawdź księgę
 • Kształt: nieregularny
 • Ukształtowanie terenu: teren o nieznacznym zróżnicowaniu rzędnych wysokościowych
 • Dojazd: jezdnia o nawierzchni asfaltowej
 • Media w zasięgu: sieć elektroenergetyczna, sieć gazowa, sieć kanalizacji deszczowej, sieć kanalizacji sanitarnej, sieć telekomunikacyjna, sieć wodociągowa
 • Aktualne zagospodarowanie: teren ogrodzony, teren porośnięty drzewami i krzewami, teren zabudowany
 • Przeznaczenie: miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
  strefa planistyczna: 22 UK, UT
  Zobacz plan
 • ODLEGŁOŚCI:
 • - od transportu publicznego: 90 m
 • - od morza: 1800 m
 • - od obwodnicy: 5,5 km
 • - od terenów rekreacyjnych: 2 km
 • - od centrum miasta: 3 km
 • - od portu morskiego: 10 km
 • Dodatkowe informacje: Aktualnie trwają prace związane z wydzieleniem geodezyjnym terenu przygotowywanego do zbycia.