Gdynia - Moje Miasto
Investgdynia.pl
58 668 81 48 investgdynia@gdynia.pl

W trakcie opracowywania / Folwarczna / Wrocławska

Gmina Miasta Gdyni

wróć
 • Dzielnica: Orłowo
 • Ulica: Folwarczna / Wrocławska
 • Obręb: Orłowo
 • Nr działki: 474/2, 569
 • Powierzchnia: 18814 m2
 • Numer księgi wieczystej: GD1Y/00023783/7 i GD1Y/00023787/5 Sprawdź księgę
 • Kształt: nieregularny
 • Ukształtowanie terenu: teren płaski
 • Dojazd: jezdnia o nawierzchni asfaltowej
 • Media w zasięgu: sieć ciepłownicza, sieć elektroenergetyczna, sieć gazowa, sieć kanalizacji deszczowej, sieć kanalizacji sanitarnej, sieć wodociągowa
 • Aktualne zagospodarowanie: teren częściowo ogrodzony, teren porośnięty drzewami i krzewami, teren z drzewami i krzewami owocowymi, teren z niską zielenią nieurządzoną, teren zabudowany
 • Przeznaczenie: miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dopuszcza się zabudowę wielorodzinną
  strefa planistyczna: 12 U, ZP
  Zobacz plan
 • Dodatkowe informacje: Ogłoszenie przetargu planowane jest na przełomie II i III kwartału 2019r. Nieruchomości leżą na obszarze wpisanym do wojewódzkiego rejestru zabytków, gmina uzyskała zgodę Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków na sprzedaż w/w nieruchomości. Umowy dzierżawy obejmujące część terenu zostały wypowiedziane z terminem wydania nieruchomości wyznaczonym na 30.06.2019r .