Gdynia - Moje Miasto
Investgdynia.pl
58 668 81 48 investgdynia@gdynia.pl
Prezydent Miasta Gdyni, biorąc pod uwagę aktualny stan epidemiologiczny oraz w celu zapewnienia maksymalnego bezpieczeństwa wszystkim uczestnikom informuje, że przetargi do odwołania odbywać się będą w Pomorskim Parku Naukowo-Technologicznym w Gdyni przy al. Zwycięstwa 96/98.

Przetarg ogłoszony / Folwarczna / Wrocławska

Gmina Miasta Gdyni

Nowość
wróć
 • Dzielnica: Orłowo
 • Ulica: Folwarczna / Wrocławska
 • Obręb: Orłowo
 • Nr działki: 474/2, 569
Cena: 26 000 000 zł
Wadium
Postąpienie
2 600 000 zł260 000 zł
Przetarg: 02.10.2020
Wpłata wadium do:
Numer konta:


28.09.2020
PKO BANK POLSKI
53 1440 1026 0000 0000 0040 1037
 • Dodatkowe informacje o cenie: Od ceny wylicytowanej w wyniku przetargu zostanie zastosowana 10% bonifikata
 • Powierzchnia: 18806 m2
 • Numer księgi wieczystej: GD1Y/00023783/7 i GD1Y/00023787/5 Sprawdź księgę
 • Kształt: nieregularny
 • Ukształtowanie terenu: teren o nieznacznym zróżnicowaniu rzędnych wysokościowych, teren płaski
 • Dojazd: jezdnia o nawierzchni asfaltowej
 • Media w zasięgu: sieć ciepłownicza, sieć elektroenergetyczna, sieć gazowa, sieć kanalizacji sanitarnej, sieć wodociągowa
 • Aktualne zagospodarowanie: teren częściowo ogrodzony, teren porośnięty drzewami i krzewami, teren z drzewami i krzewami owocowymi, teren z niską zielenią nieurządzoną, teren zabudowany
 • Przeznaczenie: miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dopuszcza się zabudowę wielorodzinną
  strefa planistyczna: 12 U, ZP (rejon BiC- U, ZP/MW1)
  Zobacz plan
 • Dodatkowe informacje: Nieruchomość leży w granicach zespołu pałacowo-parkowego w Małym Kacku wpisanego do rejestru zabytków województwa pomorskiego pod nr 12, w związku z czym od ceny uzyskanej w wyniku przetargu zostanie zastosowana 10% bonifikata. Gmina uzyskała zgodę Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków na sprzedaż nieruchomości. Inwentaryzacja obiektów usytuowanych na nieruchomości znajduje się w materiałach do pobrania.

Szczegóły przetargu

Data: 02 października 2020 godz. 10:00
Typ ofert: grunty