Gdynia - Moje Miasto
Investgdynia.pl
58 668 81 48 investgdynia@gdynia.pl
Prezydent Miasta Gdyni, biorąc pod uwagę aktualny stan epidemiologiczny oraz w celu zapewnienia maksymalnego bezpieczeństwa wszystkim uczestnikom informuje, że przetargi do odwołania odbywać się będą w Pomorskim Parku Naukowo-Technologicznym w Gdyni przy al. Zwycięstwa 96/98.

Przetarg ogłoszony / Inżynierska 87C

Gmina Miasta Gdyni

wróć
 • Dzielnica: Orłowo
 • Ulica: Inżynierska 87C
 • Obręb: Orłowo
 • Nr działki: 1060, 1061/2, 1057/1
Cena: 910 000 zł+23% VAT
Wadium
Postąpienie
91 000 zł9 100 zł
Przetarg: 18.02.2022
Wpłata wadium do:
Numer konta:


14.02.2022
PKO BANK POLSKI
53 1440 1026 0000 0000 0040 1037
 • Powierzchnia: 993 m2
 • Numer księgi wieczystej: GD1Y//00000928/9 Sprawdź księgę
 • Kształt: regularny
 • Ukształtowanie terenu: teren płaski
 • Dojazd: służebność przejazdu i przechodu przez nieruchomość sąsiednią
 • Aktualne zagospodarowanie: teren niezabudowany, teren ogrodzony, teren porośnięty drzewami i krzewami, teren z niską zielenią nieurządzoną
 • Przeznaczenie: miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego 1504
  strefa planistyczna: 01 MN1, U - zabudowa jednorodzinna, zabudowa usługowa
  Karta terenu
  Zobacz plan
 • ODLEGŁOŚCI:
 • - od transportu publicznego: 1 km
 • - od morza: 3 km
 • - od obwodnicy: 5,6 km
 • - od terenów rekreacyjnych: 2 km
 • - od centrum miasta: 5 km
 • - od autostrady: 34 km
 • - od portu lotniczego: 21 km
 • - od portu morskiego: 8 km
 • Dodatkowe informacje: Dojazd do nieruchomości odbywa się od ul. Sędziowskiej (działka gminna nr 1053), która przy umowie sprzedaży zostanie obciążona przez Gminę Miasta Gdyni odpłatną i nieograniczoną w czasie służebnością przejazdu i przechodu na rzecz każdoczesnego właściciela przedmiotowych działek. Wysokość wynagrodzenia z tytułu służebności drogowej na działce nr 1053 w przypadku wynagrodzenia jednorazowego wynosi: 22 474 zł + 23% VAT, a w przypadku płatności okresowej rocznej wynosi 1 663 zł + 23% VAT, przy czym wynagrodzenie okresowe płatne jest do 31 marca każdego roku i co roku podlega waloryzacji o roczny wskaźnik wzrostu cen i usług konsumpcyjnych ogłaszanych przez Prezesa GUS W zasięgu nieruchomości infrastruktura techniczna: sieci wodociągowa, sanitarna, gazowa, telekomunikacyjna, elektroenergetyczna. Warunki przyłączenia do poszczególnych sieci Inwestor jest zobowiązany ustalić z gestorem sieci na etapie realizacji inwestycji. Warunków geotechnicznych nie badano. Ewentualną kolizję z sieciami infrastruktury technicznej inwestor jest zobowiązany usunąć na własny koszt.

Szczegóły przetargu

Data: 18 lutego 2022 godz. 10:00
Typ ofert: grunty