Gdynia - Moje Miasto
Investgdynia.pl
58 668 81 48 investgdynia@gdynia.pl

Przetarg ogłoszony / Ks. Zawackiego 3A/2

Gmina Miasta Gdyni

Nowość
wróć
 • Dzielnica: Orłowo
 • Ulica: Ks. Zawackiego 3A/2
 • Obręb: Orłowo
 • Nr działki: 1150, 1151 (poprzednio nr: 1054/70, 1056/70)
Cena: 661 100 zł+23% VAT
Wadium
Postąpienie
66 110 zł6 620 zł
Przetarg: 12.01.2018
Wpłata wadium do:
Numer konta:
08.01.2018
PKO BANK POLSKI 53 1440 1026 0000 0000 0040 1037
 • Powierzchnia: 601 m2
 • Numer księgi wieczystej: GD1Y/0002483/9 Sprawdź księgę
 • Kształt: regularny
 • Ukształtowanie terenu: teren o nieznacznym zróżnicowaniu rzędnych wysokościowych
 • Dojazd: jezdnia o nawierzchni betonowej
 • Media w zasięgu: sieć elektroenergetyczna, sieć gazowa, sieć kanalizacji deszczowej, sieć kanalizacji sanitarnej, sieć telekomunikacyjna, sieć wodociągowa
 • Aktualne zagospodarowanie: teren niezabudowany, teren ogrodzony, teren porośnięty drzewami i krzewami
 • Przeznaczenie: miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego 1506
  strefa planistyczna: 25 MN1, U - zabudowa jednorodzinna wolnostojąca, zabudowa usługowa
  Zobacz plan
 • ODLEGŁOŚCI:
 • - od transportu publicznego: 0,05 km
 • - od morza: 3 km
 • - od obwodnicy: 5,7 km
 • - od terenów rekreacyjnych: 2 km
 • - od centrum miasta: 3,4 km
 • - od autostrady: 37,4 km
 • - od portu lotniczego: 20 km
 • - od portu morskiego: 9,3 km

Szczegóły przetargu

Data: 12 stycznia 2018 godz. 10:00
Typ ofert: grunty