Gdynia - Moje Miasto
Investgdynia.pl
58 668 81 48 investgdynia@gdynia.pl

Przetarg ogłoszony / Orłowska 13-15

Gmina Miasta Gdyni

Nowość
wróć
 • Dzielnica: Orłowo
 • Ulica: Orłowska 13-15
 • Obręb: Orłowo
 • Nr działki: 2454, 2458, 2453, 2456
Cena: 23 000 000 zł+23% VAT
Wadium
Postąpienie
2 300 000 zł230 000 zł
Przetarg: 31.01.2020
Wpłata wadium do:
Numer konta:


27.01.2020
PKO BANK POLSKI
53 1440 1026 0000 0000 0040 1037
 • Dodatkowe informacje o cenie: podatek VAT zostanie naliczony od 48,36% wylicytowanej ceny
 • Powierzchnia: 7736 m2
 • Numer księgi wieczystej: GD1Y/000023669, GD1Y/00024107/2 Sprawdź księgę
 • Kształt: nieregularny
 • Ukształtowanie terenu: teren o nieznacznym zróżnicowaniu rzędnych wysokościowych
 • Dojazd: jezdnia o nawierzchni asfaltowej
 • Media w zasięgu: sieć elektroenergetyczna, sieć kanalizacji sanitarnej, sieć wodociągowa
 • Aktualne zagospodarowanie: teren częściowo ogrodzony, teren porośnięty drzewami i krzewami, teren zabudowany
 • Przeznaczenie: miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego plan nr 1508
  strefa planistyczna: 05 UT, UK/MW2
  Zobacz plan
 • Dodatkowe informacje: UWAGA! Przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Gdańsku toczy się postępowanie ze skargi Wojewody Pomorskiego na uchwałę nr IX/263/19 Rady Miasta Gdyni z dnia 22 maja 2019 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Orłowo w Gdyni, obejmującego obszary w rejonach ulic: Spacerowej, Orłowskiej, Króla Jana III, Przemysława, Plażowej, Balladyny i Świętopełka, w granicach którego położna jest nieruchomość objętą przetargiem. W odpowiedzi na skargę Rada Miasta Gdyni wniosła do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego o oddalenie skargi. Niezależnie od wyżej wymienionego postępowania plan stanowi obowiązujący akt prawa miejscowego. O ewentualnym stwierdzeniu nieważności uchwały zadecyduje właściwy sąd.