Gdynia - Moje Miasto
Investgdynia.pl
58 668 81 48 investgdynia@gdynia.pl
Prezydent Miasta Gdyni, biorąc pod uwagę aktualny stan epidemiologiczny oraz w celu zapewnienia maksymalnego bezpieczeństwa wszystkim uczestnikom informuje, że przetargi do odwołania odbywać się będą w Pomorskim Parku Naukowo-Technologicznym w Gdyni przy al. Zwycięstwa 96/98.

Przetarg ogłoszony / Spacerowa 9

Gmina Miasta Gdyni

Nowość
wróć
 • Dzielnica: Orłowo
 • Ulica: Spacerowa 9
 • Karta mapy: 0022
 • Obręb: Orłowo
 • Nr działki: 2211, 2212, 2213, 2216, 2217, 2218
Cena: 10 500 000 zł+23% VAT
Wadium
Postąpienie
1 050 000 zł105 000 zł
Przetarg: 03.12.2021
Wpłata wadium do:
Numer konta:


29.11.2021
PKO BANK POLSKI
53 1440 1026 0000 0000 0040 1037
 • Dodatkowe informacje o cenie: VAT zostanie naliczony od 26,07% wylicytowanej ceny
 • Powierzchnia: 2539 m2
 • Numer księgi wieczystej: GD1Y/00115619/9 i 23669/2 Sprawdź księgę
 • Kształt: regularny
 • Ukształtowanie terenu: teren płaski
 • Dojazd: jezdnia o nawierzchni asfaltowej, jezdnia o nawierzchni betonowej
 • Media w zasięgu: sieć elektroenergetyczna, sieć gazowa, sieć kanalizacji sanitarnej, sieć wodociągowa
 • Aktualne zagospodarowanie: teren nieogrodzony, teren porośnięty drzewami i krzewami, teren zabudowany
 • Przeznaczenie: miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego plan nr 1509
  strefa planistyczna: 03 MW1, MP, UT
  Zobacz plan
 • ODLEGŁOŚCI:
 • - od transportu publicznego: 0,4 km
 • - od morza: 0,5 km
 • - od obwodnicy: 30,2 km
 • - od terenów rekreacyjnych: 0,5 km
 • - od centrum miasta: 3,6 km
 • Dodatkowe informacje: Nieruchomość zabudowana jest budynkiem dawnego pensjonatu, przekształconego na obiekt mieszkaniowy wielorodzinny( pow. całkowita 623,50m2) - plan miejscowy dopuszcza w nim wydzielenie/realizację do 8 lokali mieszkalnych. Budynek znajduje się w niekorzystnym stanie technicznym, wymaga generalnego remontu; wpisany jest do gminnej ewidencji zabytków i objęty ochroną konserwatorską - grupa A. Nowe budynki na tym terenie powinny zawierać do 4 mieszkań. UWAGA: na wniosek Towarzystwa Nasze Orłowo toczy się przed Pomorskim Wojewódzkim Konserwatorem zabytków postępowanie o wpisanie budynku przy ul. Spacerowej 9 do rejestru zabytków. Wskazano planowany (realny) termin przetargu, który uwzględnia czynności formalne do wykonania tj. czas wywieszenia wykazu i minimum dwumiesięczny odstęp czasu pomiędzy ogłoszeniem w prasie i dniem przetargu.