Gdynia - Moje Miasto
Investgdynia.pl
58 668 81 48 investgdynia@gdynia.pl

Przetarg w przygotowaniu / Spacerowa 9

Gmina Miasta Gdyni

Nowość
wróć
 • Dzielnica: Orłowo
 • Ulica: Spacerowa 9
 • Karta mapy: 0022
 • Obręb: Orłowo
 • Nr działki: 2211, 2212, 2213, 2216, 2217, 2218
 • Cena: 8 500 000 zł +23% VAT
 • Dodatkowe informacje o cenie: VAT zostanie naliczony od 22,07% wylicytowanej ceny
 • Powierzchnia: 2539 m2
 • Numer księgi wieczystej: GD1Y/00115619/9 i 23669/2 Sprawdź księgę
 • Kształt: regularny
 • Ukształtowanie terenu: teren płaski
 • Dojazd: jezdnia o nawierzchni asfaltowej, jezdnia o nawierzchni betonowej
 • Media w zasięgu: sieć elektroenergetyczna, sieć gazowa, sieć kanalizacji sanitarnej, sieć wodociągowa
 • Aktualne zagospodarowanie: teren nieogrodzony, teren porośnięty drzewami i krzewami, teren zabudowany
 • Przeznaczenie: miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
  strefa planistyczna: 03 MW1, MP
  Zobacz plan
 • Dodatkowe informacje: UWAGA! Przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Gdańsku zostało wszczęte postępowanie ze skargi Wojewody Pomorskiego na uchwałę nr IX/263/19 Rady Miasta Gdyni z dnia 22 maja 2019r w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Orłowo w Gdyni , obejmującego obszary w rejonach ulic: Spacerowej, Orłowskiej, Króla Jana III, Przemysława, Plażowej, Balladyny i Świętopełka, w granicach którego położona jest przedmiotowa nieruchomość. Termin rozprawy został wyznaczony na dzień 25.03.2020r w związku z czym Prezydent Miasta Gdyni odwołał przetarg ustny nieograniczony wyznaczony na 14.02.2020r. na sprzedaż nieruchomości położonej przy ul. Spacerowej 9 ( ogłoszenie znajduje się w plikach do pobrania) Nieruchomość zabudowana jest budynkiem dawnego pensjonatu, przekształconego na obiekt mieszkaniowy wielorodzinny( pow. całkowita 623,50m2) - plan miejscowy dopuszcza w nim wydzielenie/realizację do 8 lokali mieszkalnych. Budynek znajduje się w niekorzystnym stanie technicznym, wymaga generalnego remontu; wpisany jest do gminnej ewidencji zabytków i objęty ochroną konserwatorską - grupa A. Nowe budynki na tym terenie powinny zawierać do 4 mieszkań.