Gdynia - Moje Miasto
Investgdynia.pl
58 668 81 48 investgdynia@gdynia.pl
Prezydent Miasta Gdyni, biorąc pod uwagę aktualny stan epidemiologiczny oraz w celu zapewnienia maksymalnego bezpieczeństwa wszystkim uczestnikom informuje, że przetargi do odwołania odbywać się będą w Pomorskim Parku Naukowo-Technologicznym w Gdyni przy al. Zwycięstwa 96/98.

Polskie Domy Drewniane- spółka wspierająca budownictwo mieszkaniowe

Powrót do listy

17.09.2018

Nowelizacja ustawy prawo ochrony środowiska, która weszła w życie 11 września przewiduje powołanie do życia spółki akcyjnej Polskie Domy Drewniane. Założeniem PDD jest „wspieranie budownictwa mieszkaniowego przy wykorzystaniu technologii energooszczędnego budownictwa drewnianego”.
Spółka będzie mogła nabywać grunty, prowadzić prace remontowe i modernizację budynków mieszkalnych, kupować i sprzedawać drewno, rozwijać nowe technologie przetwarzania drewna. W przyszłości będzie budowała domy z drewna pod wynajem z rządowego programu „Mieszkanie Plus”.
Projekt ustawy powołującej PDD trafił do Sejmu w lipcu 2018 roku, z początku uwzględniał udział w spółce Lasów Państwowych, NFOŚiGW oraz Banku Ochrony Środowiska. Później jednak wyłączono Lasy Państwowe z projektu - w pierwotnej wersji nowelizacji miały one dawać grunty pod budowę domów. Sejm przyjął projekt 20 lipca 2018 roku.
Nowe przepisy przewidują również, że założycielami Polskich Domów Drewnianych będą: Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Bank Ochrony Środowiska. Kapitał zakładowy spółki ma wynieść 50 mln złotych.