Gdynia - Moje Miasto
Investgdynia.pl
58 668 81 48 investgdynia@gdynia.pl
Prezydent Miasta Gdyni, biorąc pod uwagę aktualny stan epidemiologiczny oraz w celu zapewnienia maksymalnego bezpieczeństwa wszystkim uczestnikom informuje, że przetargi do odwołania odbywać się będą w Pomorskim Parku Naukowo-Technologicznym w Gdyni przy al. Zwycięstwa 96/98.

W trakcie opracowywania / Malinowa 12

Gmina Miasta Gdyni

Nowość
wróć
 • Dzielnica: Pustki Cisowskie -Demptowo
 • Ulica: Malinowa 12
 • Obręb: Pustki Cisowskie
 • Nr działki: 189/2
 • Cena: 235 000 zł +23% VAT
 • Dodatkowe informacje o cenie: dodatkowo odpłatna służebność drogowa na rzecz nabywcy
 • Powierzchnia: 593 m2
 • Numer księgi wieczystej: GD1Y/00017303/4 Sprawdź księgę
 • Kształt: regularny
 • Ukształtowanie terenu: teren o nieznacznym zróżnicowaniu rzędnych wysokościowych
 • Dojazd: droga gruntowa utwardzona, droga nieurządzona
 • Media w zasięgu: sieć ciepłownicza, sieć elektroenergetyczna, sieć gazowa, sieć kanalizacji deszczowej, sieć kanalizacji sanitarnej, sieć wodociągowa
 • Aktualne zagospodarowanie: teren nieogrodzony, teren porośnięty drzewami i krzewami, teren z niską zielenią nieurządzoną
 • Przeznaczenie: miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego 01 MN3
  strefa planistyczna: zabudowa jednorodzinna
  Zobacz plan
 • ODLEGŁOŚCI:
 • - od transportu publicznego: 0,15 km
 • - od morza: 8,8 km
 • - od obwodnicy: 2,7 km
 • - od terenów rekreacyjnych: 0,2 km
 • - od centrum miasta: 9,3 km
 • Dodatkowe informacje: Plan przewiduję zabudowę jednorodzinną i małe domy mieszkalne o wysokości do 12m, do dwu kondygnacji z poddaszem użytkowym. Dostęp do mediów w okolicznych ulicach Żurawiej i Chabrowej na warunkach do uzgodnienia z gestorami sieci na etapie realizacji inwestycji. Teren położony w granicach obszaru ochronnego Głównego Zbiornika Wód Podziemnych Nr 110. Przy sprzedaży nieruchomości zostanie ustanowiona odpłatna służebność przejazdu i przechodu poprzez działki przewidziane w planie pod ulicę Malinową - dla każdoczesnego właściciela oferowanej na sprzedaż działki - w celu zapewnienia dostępu do najbliższej drogi publicznej. Zakres służebności w plikach do pobrania.