Gdynia - Moje Miasto
Investgdynia.pl
58 668 81 48 investgdynia@gdynia.pl
Prezydent Miasta Gdyni, biorąc pod uwagę aktualny stan epidemiologiczny oraz w celu zapewnienia maksymalnego bezpieczeństwa wszystkim uczestnikom informuje, że przetargi do odwołania odbywać się będą w Pomorskim Parku Naukowo-Technologicznym w Gdyni przy al. Zwycięstwa 96/98.

Przetarg ogłoszony / Pawia

Gmina Miasta Gdyni

Nowość
wróć
 • Dzielnica: Pustki Cisowskie -Demptowo
 • Ulica: Pawia
 • Obręb: Pustki Cisowskie
 • Nr działki: 893
Cena: 350 000 zł+23% VAT
Wadium
Postąpienie
35 000 zł3 500 zł
Przetarg: 28.01.2022
Wpłata wadium do:
Numer konta:


22.01.2022
PKO BANK POLSKI
53 1440 1026 0000 0000 0040 1037
 • Powierzchnia: 1192 m2
 • Numer księgi wieczystej: GD1Y/00017303/4 Sprawdź księgę
 • Kształt: regularny
 • Ukształtowanie terenu: teren płaski
 • Dojazd: brak bezpośredniego dostępu do drogi publicznej
 • Aktualne zagospodarowanie: teren nieogrodzony, teren niezabudowany, teren porośnięty drzewami i krzewami
 • Przeznaczenie: Brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego i decyzji o warunkach zabudowy.
  Ustalenie sposobu zagospodarowania terenu odbywa się w drodze decyzji o warunkach zabudowy wydawanej przez Wydział Architektoniczno-Budowlany UM Gdyni na podstawie złożonego wniosku. Pobierz wniosek
 • ODLEGŁOŚCI:
 • - od transportu publicznego: 0.35 km
 • - od morza: 7,7 km
 • - od obwodnicy: 2,2 km
 • - od terenów rekreacyjnych: 0,8 km
 • - od centrum miasta: 7,6 km
 • Dodatkowe informacje: Nieruchomość położona jest w rejonie ul.Pawiej, przy ekranach akustycznych Drogi Obwodowej Trójmiasta. Stanowi ją porośnięta nieregulowaną roślinnością, niezagospodarowana działka, bez dostępu do drogi publicznej, której geodezyjny użytek oznaczony jest symbolem „RV” dlatego zmiana jej przeznaczenia zobowiązuje przyszłego inwestora do uzyskania decyzji zezwalającej na wyłączenie z produkcji rolnej. Nieruchomość położona w sąsiedztwie zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej wolnostojącej i otwartych terenów inwestycyjnych. Z uwagi na brak bezpośredniego dostępu do drogi publicznej oraz brak możliwości samodzielnej zabudowy, nieruchomość jest oferowana do zbycia w przetargu ustnym ograniczonym do właścicieli nieruchomości sąsiednich. Badań geotechnicznych nie prowadzono. Usuwanie ewentualnych kolizji z istniejącymi na działce zainwestowaniem, na koszt nabywcy nieruchomości. Usuwanie roślinności w uzgodnieniu w Wydziałem Ogrodnika Miasta Gdyni. Przyszłe uzbrojenie w media, na warunkach uzgadnianych z gestorami sieci, na etapie realizacji inwestycji.W księdze wieczystej obejmującej przedmiotową nieruchomość, w dziale III, wpisane są ostrzeżenia o roszczeniach wobec działek objętych księgą. Żadne z ostrzeżeń nie dotyczy działki przygotowywanej na sprzedaż. WARUNKI UCZESTNICTWA W PRZETARGU ustnym ograniczonym: 1) złożenie pisemnego zgłoszenia uczestnictwa w przetargu - druk w plikach do pobrania 2) złożenie oświadczenia o posiadaniu tytułu prawnego w postaci prawa własności/użytkowania wieczystego lub współwłasności/współużytkowania wieczystego nieruchomości przyległej do przedmiotowej nieruchomości - druk w plikach do pobrania 3) przedłożenie dokumentu potwierdzającego wpłatę wadium. W przypadku współwłaścicieli nieruchomości, powyższe dokumenty powinni złożyć wspólnie. Termin spełnienia warunków został podany w ogłoszeniu o wyznaczeniu terminu przetargu - w drukach do pobrania.

Szczegóły przetargu ograniczonego

Data: 28 stycznia 2022 godz. 10:00
Typ ofert: grunty