Gdynia - Moje Miasto
Investgdynia.pl
58 668 81 48 investgdynia@gdynia.pl
Prezydent Miasta Gdyni, biorąc pod uwagę aktualny stan epidemiologiczny oraz w celu zapewnienia maksymalnego bezpieczeństwa wszystkim uczestnikom informuje, że przetargi do odwołania odbywać się będą w Pomorskim Parku Naukowo-Technologicznym w Gdyni przy al. Zwycięstwa 96/98.

Przetarg ogłoszony / Pusta 7B

Gmina Miasta Gdyni

wróć
 • Dzielnica: Pustki Cisowskie -Demptowo
 • Ulica: Pusta 7B
 • Obręb: Pustki Cisowskie
 • Nr działki: 762
Cena: 350 000 zł
Wadium
Postąpienie
35 000 zł3 500 zł
Przetarg: 04.12.2020
Wpłata wadium do:
Numer konta:


30.11.2020
PKO BANK POLSKI
53 1440 1026 0000 0000 0040 1037
 • Powierzchnia: 472 m2
 • Numer księgi wieczystej: GD1Y/00009047/2 Sprawdź księgę
 • Kształt: regularny
 • Ukształtowanie terenu: teren płaski
 • Dojazd: droga gruntowa utwardzona
 • Media w zasięgu: sieć ciepłownicza, sieć elektroenergetyczna, sieć gazowa, sieć kanalizacji deszczowej, sieć kanalizacji sanitarnej, sieć wodociągowa
 • Aktualne zagospodarowanie: teren ogrodzony, teren zabudowany
 • Przeznaczenie: Brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego i decyzji o warunkach zabudowy.
  Ustalenie sposobu zagospodarowania terenu odbywa się w drodze decyzji o warunkach zabudowy wydawanej przez Wydział Architektoniczno-Budowlany UM Gdyni na podstawie złożonego wniosku. Pobierz wniosek
 • ODLEGŁOŚCI:
 • - od transportu publicznego: 0,1 km
 • - od morza: 8,2 km
 • - od obwodnicy: 2,0 km
 • - od terenów rekreacyjnych: 0,3 km
 • - od centrum miasta: 8,8 km
 • Dodatkowe informacje: Nieruchomość zabudowana, zespołem trzech połączonych, parterowych budynków mieszkalnych, w tym jeden z poddaszem użytkowym. Budynki są w niekorzystnym stanie technicznym i niskim standardzie wykończenia. Dla terenu gdzie leży nieruchomość nie ma obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gdyni, działka leży w strefie M1 - teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i małych domów mieszkalnych. Dojazd do nieruchomości ul.Pustą o nawierzchni z kostki betonowej. Działka uzbrojona w podstawowe media. Zmiana zagospodarowania działki wymaga uzyskania decyzji o warunkach zabudowy wydawanej przez Wydział Architektoniczno-Budowlany na wniosek zainteresowanego. Nie trzeba być właścicielem działki żeby ubiegać się o warunki zabudowy.