Gdynia - Moje Miasto
Investgdynia.pl
58 668 81 48 investgdynia@gdynia.pl

Przetarg ogłoszony / Kaczewska 4A

Gmina Miasta Gdyni

Nowość
wróć
 • Dzielnica: Redłowo
 • Ulica: Kaczewska 4A
 • Obręb: Redłowo
 • Nr działki: 206
Cena: 100 000 zł+23% VAT
Wadium
Postąpienie
10 000 zł1 000 zł
Przetarg: 08.11.2019
Wpłata wadium do:
Numer konta:


04.11.2019
PKO BANK POLSKI
53 1440 1026 0000 0000 0040 1037
 • Powierzchnia: 68 m2
 • Numer księgi wieczystej: GD1Y/00074944/6 Sprawdź księgę
 • Kształt: regularny
 • Ukształtowanie terenu: teren płaski
 • Dojazd: jezdnia o nawierzchni z kostki brukowej
 • Media w zasięgu: sieć ciepłownicza, sieć elektroenergetyczna, sieć gazowa, sieć kanalizacji deszczowej, sieć kanalizacji sanitarnej, sieć telekomunikacyjna, sieć wodociągowa
 • Aktualne zagospodarowanie: teren nieogrodzony, teren niezabudowany, teren z drzewami i krzewami owocowymi
 • Przeznaczenie: Brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego i decyzji o warunkach zabudowy.
  Ustalenie sposobu zagospodarowania terenu odbywa się w drodze decyzji o warunkach zabudowy wydawanej przez Wydział Architektoniczno-Budowlany UM Gdyni na podstawie złożonego wniosku. Pobierz wniosek
 • ODLEGŁOŚCI:
 • - od transportu publicznego: 0,1 km
 • - od morza: 2,3 km
 • - od obwodnicy: 6,0 km
 • - od terenów rekreacyjnych: 1,4 km
 • - od centrum miasta: 2,0 km
 • - od autostrady: 37,0 km
 • - od portu lotniczego: 18,0 km
 • - od portu morskiego: 5,1 km
 • Dodatkowe informacje: W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania nieruchomość leży na obszarze zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i usług. Podany numer adresowy służy jedynie do pomocy w lokalizacji nieruchomości. Usuwanie ewentualnych kolizji z istniejącą infrastrukturą i roślinnością na działce, spoczywa na nabywcy nieruchomości.

Szczegóły przetargu

Data: 08 listopada 2019 godz. 10:00
Typ ofert: grunty