Gdynia - Moje Miasto
Investgdynia.pl
58 668 81 48 investgdynia@gdynia.pl

Przetarg w przygotowaniu / Kopernika 137-139

Gmina Miasta Gdyni

wróć
 • Dzielnica: Redłowo
 • Ulica: Kopernika 137-139
 • Karta mapy: 25
 • Obręb: Redłowo
 • Nr działki: 1286, 1209
 • Cena: 8 130 000 zł +23% VAT
 • Powierzchnia: 4809 m2
 • Numer księgi wieczystej: GD1Y/00117511/6, GD1Y/00112902/9 Sprawdź księgę
 • Kształt: regularny
 • Ukształtowanie terenu: teren o nieznacznym zróżnicowaniu rzędnych wysokościowych
 • Dojazd: jezdnia o nawierzchni betonowej
 • Media w zasięgu: sieć elektroenergetyczna, sieć gazowa, sieć kanalizacji deszczowej, sieć kanalizacji sanitarnej, sieć telekomunikacyjna, sieć wodociągowa
 • Aktualne zagospodarowanie: teren nieogrodzony, teren niezabudowany, teren z drzewami i krzewami owocowymi, teren z niską zielenią nieurządzoną
 • Przeznaczenie: decyzja o warunkach zabudowy
 • ODLEGŁOŚCI:
 • - od transportu publicznego: 0,1 km
 • - od morza: 1,4 km
 • - od obwodnicy: 6,4 km
 • - od terenów rekreacyjnych: 0,2 km
 • - od centrum miasta: 2,4 km
 • Dodatkowe informacje: Na rzecz każdoczesnego właściciela nieruchomości sąsiedniej, na nieruchomości oferowanej do zbycia została ustanowiona służebność na położenie infrastruktury sieci podziemnej. Przebiega ona w pasie 6m wzdłuż północnej granicy nieruchomości na sprzedaż. Poglądowa mapa służebności w plikach do pobrania. Oczekujemy na wyłożenie do wglądu planu zagospodarowania przestrzennego. Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego jest zbieżny z decyzjami o warunkach zabudowy wydanymi dla przedmiotowej nieruchomości na wniosek gminy. Decyzje udostępniono w sekcji - do pobrania. Usuwanie potencjalnych kolizji z istniejącym na działkach zainwestowaniem, sieciami uzbrojenia itp. spoczywa na nabywcy nieruchomości.