Gdynia - Moje Miasto
Investgdynia.pl
58 668 81 48 investgdynia@gdynia.pl
Prezydent Miasta Gdyni, biorąc pod uwagę aktualny stan epidemiologiczny oraz w celu zapewnienia maksymalnego bezpieczeństwa wszystkim uczestnikom informuje, że przetargi do odwołania odbywać się będą w Pomorskim Parku Naukowo-Technologicznym w Gdyni przy al. Zwycięstwa 96/98.

W trakcie opracowywania / Miłosza 2, 4, 6, 10, 12

Gmina Miasta Gdyni

wróć
 • Dzielnica: Redłowo
 • Ulica: Miłosza 2, 4, 6, 10, 12
 • Obręb: Redłowo
 • Nr działki: 687, 689, 688, 690, 692, 686
 • Powierzchnia: 3076 m2
 • Numer księgi wieczystej: GD1Y/00023810/6, GD1Y/000006326/1, GD1Y/00005874/0 Sprawdź księgę
 • Kształt: nieregularny
 • Ukształtowanie terenu: teren płaski
 • Dojazd: jezdnia o nawierzchni asfaltowej
 • Media w zasięgu: sieć ciepłownicza, sieć elektroenergetyczna, sieć gazowa, sieć kanalizacji deszczowej, sieć kanalizacji sanitarnej, sieć telekomunikacyjna, sieć wodociągowa
 • Aktualne zagospodarowanie: teren nieogrodzony, teren niezabudowany, teren z niską zielenią nieurządzoną
 • Przeznaczenie: Brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego i decyzji o warunkach zabudowy.
  Ustalenie sposobu zagospodarowania terenu odbywa się w drodze decyzji o warunkach zabudowy wydawanej przez Wydział Architektoniczno-Budowlany UM Gdyni na podstawie złożonego wniosku. Pobierz wniosek
 • ODLEGŁOŚCI:
 • - od transportu publicznego: 0,4 km
 • - od morza: 1,2 km
 • - od obwodnicy: 6,5 km
 • - od terenów rekreacyjnych: 0,5 km
 • - od centrum miasta: 2,6 km