Gdynia - Moje Miasto
Investgdynia.pl
58 668 81 48 investgdynia@gdynia.pl

Przetarg ogłoszony / Abrahama 62

Nowość
wróć
 • Dzielnica: Śródmieście
 • Ulica: Abrahama 62
 • Obręb: Śródmieście
 • Nr działki: 2042, 2014
Cena: 40 zł+23% VAT
Wadium
Postąpienie
10 000 zł1 zł
Przetarg: 22.02.2018
Numer konta:


PKO BANK POLSKI
53 1440 1026 0000 0000 0040 1037
 • Dodatkowe informacje o cenie: stawka wywoławcza za m²
 • Rodzaj lokalu: użytkowy
 • Rodzaj przetargu: wynajem
 • Numer księgi wieczystej: GD1Y/00010583/1, GD1Y/00024372/0 Sprawdź księgę
 • Powierzchnia lokalu: 171.34 m2
 • Położenie lokalu w budynku (piętro): parter
 • Administrator: Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych w Gdyni, ul. Warszawska 67A, tel. 58 621-02-70, 58 628-41-12
 • Dodatkowe informacje: Parter budynku mieszkalnego wielokondygnacyjnego/ preferowana działalność gastronomiczna. Najemca zobowiązany jest do złożenia przed notariuszem oświadczenia woli o dobrowolnym poddaniu się egzekucji w trybie art. 777 § 1 pkt 4 kodeksu postępowania cywilnego (j.t. Dz. U. z 2016r, poz. 1822 z późn. zm), co do wydania nieruchomości. Do udziału w przetargu mogą przystąpić osoby, które nie zalegają z opłatami z jakiegokolwiek tytułu w stosunku do Gminy Miasta Gdyni. Stosowne zaświadczenie można uzyskać w terminie 7 dni od dnia złożenia wniosku w Wydziale Dochodów pok. 413 (budynek Urzędu Miasta Gdyni przy Al. Marsz. Piłsudskiego 52/54). Należy również uiścić opłatę skarbowa w wysokości 21 zł.