Gdynia - Moje Miasto
Investgdynia.pl
58 668 81 48 investgdynia@gdynia.pl

Przetarg ogłoszony / Dworcowa 11A

Gmina Miasta Gdyni

Nowość
wróć
 • Dzielnica: Śródmieście
 • Ulica: Dworcowa 11A
 • Obręb: Śródmieście
 • Nr działki: 1334 (poprzednio 715/40), 1343 (poprzednio 700/40)
Cena: 2 900 000 zł
Wadium
Postąpienie
290 000 zł29 000 zł
Przetarg: 06.07.2018
Wpłata wadium do:
Numer konta:


02.07.2018
PKO BANK POLSKI
53 1440 1026 0000 0000 0040 1037
 • Powierzchnia: 703 m2
 • Numer księgi wieczystej: GD1Y/00008803/3, GD1Y/00024302/9 Sprawdź księgę
 • Kształt: regularny
 • Ukształtowanie terenu: teren płaski
 • Dojazd: jezdnia o nawierzchni asfaltowej
 • Media w zasięgu: sieć ciepłownicza, sieć elektroenergetyczna, sieć gazowa, sieć kanalizacji deszczowej, sieć kanalizacji sanitarnej, sieć telekomunikacyjna, sieć wodociągowa
 • Aktualne zagospodarowanie: teren ogrodzony, teren zabudowany
 • Przeznaczenie: miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego nr 1105
  strefa planistyczna: 04 U/MW3 – zabudowa usługowa/zabudowa wielorodzinna – usługi wymagane są przynajmniej w parterach budynków realizowanych wzdłuż ciągów usługowych oznaczonych na rysunku planu
  Zobacz plan
 • ODLEGŁOŚCI:
 • - od transportu publicznego: 0,04 km
 • - od morza: 1,1 km
 • - od obwodnicy: 5,9 km
 • - od terenów rekreacyjnych: 1,1km
 • - od centrum miasta: 1,8 km
 • - od autostrady: 43,7 km
 • - od portu lotniczego: 23,9 km
 • - od portu morskiego: 4,3 km

Szczegóły przetargu

Data: 06 lipca 2018 godz. 10:00
Typ ofert: grunty