Gdynia - Moje Miasto
Investgdynia.pl
58 668 81 48 investgdynia@gdynia.pl

Przetarg ogłoszony / Kilińskiego 6

wróć
 • Dzielnica: Śródmieście
 • Ulica: Kilińskiego 6
 • Obręb: Śródmieście
 • Nr działki: 2136
Cena: 35 zł+23% VAT
Wadium
Postąpienie
3 700 zł1 zł
Przetarg: 28.05.2018
Numer konta:


PKO BANK POLSKI
53 1440 1026 0000 0000 0040 1037
 • Dodatkowe informacje o cenie: stawka wywoławcza za m²
 • Rodzaj lokalu: użytkowy
 • Rodzaj przetargu: wynajem
 • Numer księgi wieczystej: GD1Y/00010131/8 Sprawdź księgę
 • Powierzchnia lokalu: 42.77 m2
 • Położenie lokalu w budynku (piętro): parter
 • Administrator: Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych w Gdyni, ul. Warszawska 67A, tel. 58 621-02-70, 58 628-41-12
 • Dodatkowe informacje: Parter budynku mieszkalnego wielokondygnacyjnego/ preferowana działalność gastronomiczna. Najemca zobowiązany jest do złożenia przed notariuszem oświadczenia woli o dobrowolnym poddaniu się egzekucji w trybie art. 777 § 1 pkt 4 kodeksu postępowania cywilnego (j.t. Dz. U. z 2018r, poz. 155 z późn. zm), co do wydania nieruchomości. Do udziału w przetargu mogą przystąpić osoby, które nie zalegają z opłatami należnymi Gminie Miasta Gdyni z tytułu dzierżawy i najmu. Stosowną informację można uzyskać w Wydziale Dochodów Referacie Dochodów z Mienia Komunalnego Urzędu Miasta Gdyni (al. Marsz. Piłsudskiego 18), tel. 58 668-88-40, 58 668-82-60.