Gdynia - Moje Miasto
Investgdynia.pl
58 668 81 48 investgdynia@gdynia.pl
Prezydent Miasta Gdyni, biorąc pod uwagę aktualny stan epidemiologiczny oraz w celu zapewnienia maksymalnego bezpieczeństwa wszystkim uczestnikom informuje, że przetargi do odwołania odbywać się będą w Pomorskim Parku Naukowo-Technologicznym w Gdyni przy al. Zwycięstwa 96/98.

W trakcie opracowywania / Żeromskiego

Gmina Miasta Gdyni

wróć
 • Dzielnica: Śródmieście
 • Ulica: Żeromskiego
 • Obręb: Śródmieście
 • Nr działki: 2673, 2683/1, 2684/1
 • Powierzchnia: 1294 m2
 • Numer księgi wieczystej: GD1Y/00048678/9, GD1Y/00104086/3 Sprawdź księgę
 • Kształt: nieregularny
 • Ukształtowanie terenu: teren płaski
 • Dojazd: jezdnia o nawierzchni asfaltowej
 • Media w zasięgu: sieć ciepłownicza, sieć elektroenergetyczna, sieć gazowa, sieć kanalizacji deszczowej, sieć kanalizacji sanitarnej, sieć wodociągowa
 • Aktualne zagospodarowanie: teren nieogrodzony, teren niezabudowany
 • Przeznaczenie: miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego 1107
  strefa planistyczna: 11 U/MW3
  Zobacz plan
 • ODLEGŁOŚCI:
 • - od transportu publicznego: 260 m
 • - od morza: 250 m
 • - od obwodnicy: 10,3 km
 • - od terenów rekreacyjnych: 250 m
 • - od centrum miasta: 0k m
 • - od autostrady: 42,7 km
 • - od portu lotniczego: 28,5 km
 • - od portu morskiego: 5,6 km
 • Dodatkowe informacje: W wyniku podpisanej w dniu 23.12.2019r umowy zamiany Gmina stała się użytkownikiem wieczystym sąsiednich działek nr 2680/1 i 2679, które w niewielkiej części leżą w strefie zabudowy mieszkaniowej i będą mogły zostać zbyte (w trybie bezprzetargowym) w celu polepszenia warunków zagospodarowania działek przeznaczonych do przetargu, co zgodne jest z zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego nr 1107. Ogłoszenie przetargu przewidywane jest na IV kwartał 2020r. UWAGA: w warunkach przetargu zostanie nałożony na nabywcę obowiązek obciążenia działki nr 2673 i 2683/1 służebnością drogową w celu zapewnienia działkom 2672 i 2671 - dostępu do drogi publicznej. Mapa z przebiegiem służebności znajduje się w materiałach do pobrania.