Gdynia - Moje Miasto
Investgdynia.pl
58 668 81 48 investgdynia@gdynia.pl

Przetarg ogłoszony / Żeromskiego 6

Gmina Miasta Gdyni

wróć
 • Dzielnica: Śródmieście
 • Ulica: Żeromskiego 6
 • Obręb: Śródmieście
 • Nr działki: 2588, 2593 (157, 1415/156)
Cena: 945 000 zł
Wadium
Postąpienie
94 500 zł9 450 zł
Przetarg: 25.08.2017
Wpłata wadium do:
Numer konta:
21.08.2017
PKO BANK POLSKI 53 1440 1026 0000 0000 0040 1037
 • Powierzchnia: 383 m2
 • Numer księgi wieczystej: GD1Y/00024522/7 Sprawdź księgę
 • Kształt: regularny
 • Ukształtowanie terenu: teren płaski
 • Dojazd: jezdnia o nawierzchni z kostki brukowej
 • Media w zasięgu: sieć elektroenergetyczna, sieć gazowa, sieć kanalizacji deszczowej, sieć kanalizacji sanitarnej, sieć telekomunikacyjna, sieć wodociągowa
 • Aktualne zagospodarowanie: teren częściowo ogrodzony, teren zabudowany
 • Przeznaczenie: miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Plan nr 1107
  strefa planistyczna: 08 U/MW3
  Zobacz plan
 • ODLEGŁOŚCI:
 • - od transportu publicznego: 0,25 km
 • - od morza: 0,4 km
 • - od obwodnicy: 7,5 km
 • - od terenów rekreacyjnych: 0,55 km
 • - od centrum miasta: 2 km
 • - od portu lotniczego: 28,5 km
 • - od portu morskiego: 5,5 km
 • Dodatkowe informacje: Nieruchomość zabudowana budynkiem mieszkalnym z zamurowanymi otworami okiennymi i drzwiowymi po wykwaterowaniu poprzednich najemców z trzech lokali mieszkalnych. Łączna odnotowana powierzchnia mieszkań to 123,91 m2. W księdze wieczystej, w dziale III, istniej zapis prawa drogowego wpisanego w 1931r do pierwotnych ksiąg wieczystych i tu przeniesione do współobciążenia wobec ich późniejszego zamknięcia. Prawo to - w okresie międzywojennym, obciążało nieruchomość inną niż oferowana na sprzedaż i zabezpieczało komunikację w kierunku ul.Św.Wojciecha. Ponadto nieruchomość na sprzedaż otoczona jest pełną zabudową i ma dostęp jedynie do ul.Żeromskiego, a co za tym idzie nie można przez nią realizować dostępu do ul.Św.Wojciecha. W tej sytuacji można się starać o wykreślenie istniejących w księdze wieczystej, w dziale III zapisów w drodze uzgodnienia treści księgi wieczystej. Gmina nie podejmowała działań sądowych w tym kierunku. Bezsprzecznym jest że w księdze wieczystej uprawnionej (władnącej) uprawnienie nie jest wpisane a w księgach obciążonych zapis obciążający nadal figuruje.

Szczegóły przetargu

Data: 25 sierpnia 2017 godz. 10:00
Typ ofert: grunty