Gdynia - Moje Miasto
Investgdynia.pl
58 668 81 48 investgdynia@gdynia.pl

W trakcie opracowywania / Chwaszczyńska 155

Gmina Miasta Gdyni

wróć
 • Dzielnica: Wielki Kack
 • Ulica: Chwaszczyńska 155
 • Obręb: Wielki Kack
 • Nr działki: 270/2, 3216
 • Powierzchnia: 43967 m2
 • Numer księgi wieczystej: GD1Y/00011188/9 Sprawdź księgę
 • Kształt: regularny
 • Ukształtowanie terenu: o znacznym zróżnicowaniu rzędnych wysokościowych
 • Dojazd: jezdnia o nawierzchni asfaltowej
 • Media w zasięgu: sieć elektroenergetyczna, sieć gazowa, sieć kanalizacji deszczowej, sieć kanalizacji sanitarnej, sieć telekomunikacyjna, sieć wodociągowa
 • Aktualne zagospodarowanie: teren porośnięty drzewami i krzewami, teren zabudowany
 • Przeznaczenie: miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego 1703
  strefa planistyczna: 061 P, U - obiekty produkcyjne, składy, magazyny, zabudowa usługowa
  Zobacz plan
 • ODLEGŁOŚCI:
 • - od transportu publicznego: 0,05 km
 • - od centrum miasta: 11 km
 • - od obwodnicy: 2,3 km
 • - od autostrady: 34 km
 • - od portu lotniczego: 13,4 km
 • - od portu morskiego: 12,7 km