Gdynia - Moje Miasto
Investgdynia.pl
58 668 81 48 investgdynia@gdynia.pl

W trakcie opracowywania / Chwaszczyńska 175

Gmina Miasta Gdyni

wróć
 • Dzielnica: Wielki Kack
 • Ulica: Chwaszczyńska 175
 • Obręb: Wielki Kack
 • Nr działki: 212, 213
 • Powierzchnia: 4000 m2
 • Numer księgi wieczystej: GD1Y/00023310/1 Sprawdź księgę
 • Kształt: regularny
 • Ukształtowanie terenu: o znacznym zróżnicowaniu rzędnych wysokościowych
 • Dojazd: droga nieurządzona
 • Media w zasięgu: sieć elektroenergetyczna, sieć gazowa, sieć kanalizacji deszczowej, sieć kanalizacji sanitarnej, sieć telekomunikacyjna, sieć wodociągowa
 • Aktualne zagospodarowanie: teren nieogrodzony, teren porośnięty drzewami i krzewami
 • Przeznaczenie: miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego 1703
  strefa planistyczna: 062 P, U - tereny obiektów produkcyjnych, skałdów i magazynów, zabudowa usługowa
  Zobacz plan
 • ODLEGŁOŚCI:
 • - od transportu publicznego: 0,4 km
 • - od centrum miasta: 11,4 km
 • - od obwodnicy: 2,7 km
 • - od autostrady: 34,1 km
 • - od portu lotniczego: 13,8 km
 • - od portu morskiego: 13,1 km