Gdynia - Moje Miasto
Investgdynia.pl
58 668 81 48 investgdynia@gdynia.pl
Prezydent Miasta Gdyni, biorąc pod uwagę aktualny stan epidemiologiczny oraz w celu zapewnienia maksymalnego bezpieczeństwa wszystkim uczestnikom informuje, że przetargi do odwołania odbywać się będą w Pomorskim Parku Naukowo-Technologicznym w Gdyni przy al. Zwycięstwa 96/98.

Przetarg ogłoszony / Radosna 7B

Gmina Miasta Gdyni

Nowość
wróć
 • Dzielnica: Wielki Kack
 • Ulica: Radosna 7B
 • Obręb: Wielki Kack
 • Nr działki: 2726/1
Cena: 310 000 zł+23% VAT
Wadium
Postąpienie
31 000 zł3 100 zł
Przetarg: 20.08.2021
Wpłata wadium do:
Numer konta:


16.08.2021
PKO BANK POLSKI
53 1440 1026 0000 0000 0040 1037
 • Powierzchnia: 568 m2
 • Numer księgi wieczystej: GD1Y/00028639/8 Sprawdź księgę
 • Kształt: regularny
 • Ukształtowanie terenu: teren o nieznacznym zróżnicowaniu rzędnych wysokościowych
 • Dojazd: droga gruntowa utwardzona, droga nieurządzona, lokalny ciąg pieszo-jezdny
 • Media w zasięgu: sieć elektroenergetyczna, sieć gazowa, sieć kanalizacji deszczowej, sieć kanalizacji sanitarnej, sieć wodociągowa
 • Aktualne zagospodarowanie: teren nieogrodzony, teren niezabudowany, teren porośnięty drzewami i krzewami
 • Przeznaczenie: miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Plan ponownie w opracowaniu lecz projekt zakłąda kontynuację dotychczasowej funkcji
  strefa planistyczna: A11 MJ
  Zobacz plan
 • ODLEGŁOŚCI:
 • - od transportu publicznego: 0,35 km
 • - od morza: 5,1 km
 • - od obwodnicy: 2,3 km
 • - od terenów rekreacyjnych: 0,85 km
 • - od centrum miasta: 6,5 km
 • Dodatkowe informacje: Trwają prace nad uchwaleniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Projekt planu przewiduje przeznaczenie analogiczne do dotychczasowego - obszar przeznaczony pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną bliźniaczą lub szeregową z dopuszczeniem usług nieuciążliwych jako uzupełnienie funkcji mieszkaniowej. Przy południowej granicy nieruchomości znajduje się słup napowietrznej linii elektroenergetycznej.

Szczegóły przetargu

Data: 20 sierpnia 2021 godz. 10:00
Typ ofert: grunty