Gdynia - Moje Miasto
Investgdynia.pl
58 668 81 48 investgdynia@gdynia.pl

W trakcie opracowywania / Źródło Marii

Gmina Miasta Gdyni

wróć
 • Dzielnica: Wielki Kack
 • Ulica: Źródło Marii
 • Obręb: Wielki Kack
 • Nr działki: 1446
 • Powierzchnia: 553 m2
 • Numer księgi wieczystej: GD1Y/00104735/8 Sprawdź księgę
 • Kształt: regularny
 • Ukształtowanie terenu: teren płaski
 • Dojazd: jezdnia o nawierzchni betonowej
 • Media w zasięgu: sieć elektroenergetyczna, sieć gazowa, sieć kanalizacji sanitarnej, sieć telekomunikacyjna, sieć wodociągowa
 • Aktualne zagospodarowanie: teren nieogrodzony, teren niezabudowany, teren porośnięty drzewami i krzewami
 • Przeznaczenie: miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego 1701
  strefa planistyczna: B4 MJ, UK - Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna oraz usługi* nieuciążliwe* komercyjne
  Zobacz plan
 • ODLEGŁOŚCI:
 • - od transportu publicznego: 1,1 km
 • - od morza: 6 km
 • - od obwodnicy: 2 km
 • - od terenów rekreacyjnych: 0,5 km
 • - od centrum miasta: 7,5 km
 • - od autostrady: 31 km
 • - od portu lotniczego: 13,5 km
 • - od portu morskiego: 11 km
 • Dodatkowe informacje: Sprzedaż po uchwaleniu planu miejscowego nr 1708.