Gdynia - Moje Miasto
Investgdynia.pl
58 668 81 48 investgdynia@gdynia.pl

W trakcie opracowywania / Aleja Zwycięstwa 18-30

Gmina Miasta Gdyni

wróć
 • Dzielnica: Wzgórze Św. Maksymiliana
 • Ulica: Aleja Zwycięstwa 18-30
 • Obręb: Wzgórze Św. Maksymiliana
 • Nr działki: 110, 111, 112, 113, 114, 131
 • Cena: 10 800 000 zł +23% VAT
 • Powierzchnia: 5485 m2
 • Numer księgi wieczystej: GD1Y/00024365/8; GD1Y/00037991/9; GD1Y/00111236/2; Sprawdź księgę
 • Kształt: nieregularny
 • Ukształtowanie terenu: teren płaski
 • Dojazd: jezdnia o nawierzchni betonowej
 • Media w zasięgu: sieć elektroenergetyczna, sieć gazowa, sieć kanalizacji deszczowej, sieć kanalizacji sanitarnej, sieć telekomunikacyjna, sieć wodociągowa
 • Aktualne zagospodarowanie: teren częściowo ogrodzony, teren porośnięty drzewami i krzewami
 • Przeznaczenie: decyzja o warunkach zabudowy zespół budynków mieszkalno-usługowych
 • ODLEGŁOŚCI:
 • - od transportu publicznego: 0,0 km
 • - od morza: 1,4 km
 • - od obwodnicy: 6,4 km
 • - od terenów rekreacyjnych: 0,6 km
 • - od centrum miasta: 0,8 km
 • - od autostrady: 39 km
 • - od portu lotniczego: 19 km
 • - od portu morskiego: 8,0 km
 • Dodatkowe informacje: Wyłoniony w drodze przetargu nabywca nieruchomości ustanowi w umowie sprzedaży nieodpłatną i nieograniczoną w czasie służebność gruntową polegającą na prawie przechodu i przejazdu, przez nabytą nieruchomość na rzecz każdoczesnego właściciela działek nr 132, 133, 134, 135 Wzgórze Św. Maksymiliana, zgodnie z przebiegiem przez działkę 114, wskazanym na mapie stanowiącej załącznik nr 3 do zarządzenia (załącznik dostępny w plikach do pobrania - wykaz)