Gdynia - Moje Miasto
Investgdynia.pl
58 668 81 48 investgdynia@gdynia.pl

Przetarg ogłoszony / Prusa

Gmina Miasta Gdyni

Nowa cena
wróć
 • Dzielnica: Wzgórze Św. Maksymiliana
 • Ulica: Prusa
 • Obręb: Wzgórze Św. Maksymiliana
 • Nr działki: 1447
Cena: 700 000 zł+23% VAT
Wadium
Postąpienie
70 000 zł7 000 zł
Przetarg: 14.12.2018
Wpłata wadium do:
Numer konta:


10.12.2018
PKO BANK POLSKI
53 1440 1026 0000 0000 0040 1037
 • Powierzchnia: 277 m2
 • Numer księgi wieczystej: GD1Y/00000148/7 Sprawdź księgę
 • Kształt: regularny
 • Ukształtowanie terenu: o znacznym zróżnicowaniu rzędnych wysokościowych
 • Dojazd: jezdnia o nawierzchni asfaltowej
 • Przeznaczenie: miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego 1302
  strefa planistyczna: 018 MW1,U– zabudowa jednorodzinna wolno stojąca i zabudowa usługowa
  Zobacz plan

Szczegóły przetargu

Data: 14 grudnia 2018 godz. 10:00
Typ ofert: grunty