Gdynia - Moje Miasto
Investgdynia.pl
58 668 81 48 investgdynia@gdynia.pl

Przetarg w przygotowaniu / FOOD TRUCKI II etap- al. Jana Pawła II, al. Piłsudskiego, Ejsmonda, Orłowska, Śląska, al. Zwycięstwa

wróć
  • Dzielnica: kilka dzielnic
  • Ulica: FOOD TRUCKI II etap- al. Jana Pawła II, al. Piłsudskiego, Ejsmonda, Orłowska, Śląska, al. Zwycięstwa
  • Cena: 5 000 zł +23% VAT
  • Dodatkowe informacje o cenie: Lokalizacje 1,2,3,4,8,9,10 - stawka wywoławcza 5000zł, pozostałe lokalizacje - stawka wywoławcza 4000zł. Więcej informacji znajduje się w materiałach do pobrania.
  • Powierzchnia: 12.00 m2
  • Kształt: regularny
  • Ukształtowanie terenu: teren płaski
  • Dojazd: jezdnia o nawierzchni asfaltowej, jezdnia o nawierzchni betonowej
  • Warunki dzierżawy: Celem dwuetapowego przetargu jest wydzierżawienie na czas oznaczony od dnia 1 maja 2018 roku do 30 kwietnia 2019 roku w godzinach 8.00 do 24.00 nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasta położonych w Gdyni: 1.przy Alei Jana Pawła II, oznaczonej jako działka nr 3131/2 obręb 26 (Śródmieście), zapisanej w księdze wieczystej KW GD1Y/00094485/6, o pow. 12m² (pkt.1), 2.przy Alei Jana Pawła II, oznaczonej jako działka nr 3131/2 obręb 26 (Śródmieście), zapisanej w księdze wieczystej KW GD1Y/00094485/6, o pow. 12m² (pkt.2), 3.przy Al.Piłsudskiego, oznaczonej jako działka nr 869 obręb 16 (Kamienna Góra), zapisanej w księdze wieczystej KW GD1Y/00024375/1, o pow. 12m² (pkt.3), 4.przy Al.Piłsudskiego, oznaczonej jako działka nr 869 obręb 16 (Kamienna Góra), zapisanej w księdze wieczystej KW GD1Y/00024375/1, o pow. 12m² (pkt.4), 5.ul.J.Ejsmonda, oznaczonej jako działka nr 1814 obręb 25 (Redłowo), zapisanej w księdze wieczystej KW GD1Y/00024646/2, o pow. 12m² (pkt.5), 6.ul.J.Ejsmonda, oznaczonej jako działka nr1814 obręb 25 (Redłowo), zapisanej w księdze wieczystej KW GD1Y/00024646/2, o pow. 12m² (pkt. 6), 7.ul.Śląska, oznaczonej jako działka nr 35 obręb 30 (Wzgórze Św.Maksymiliana), zapisanej w księdze wieczystej KW GD1Y/00010664/3, o pow. 12m² (pkt.7), 8.ul.Orłowska, oznaczonej jako działka nr 2366 obręb 22 (Orłowo), zapisanej w księdze wieczystej KW GD1Y00027462/9, o pow. 12m² (pkt. 8), 9.ul.Orłowska, oznaczonej jako działka nr 2366 obręb 22 (Orłowo), zapisanej w księdze wieczystej KW GD1Y/00027462/9, o pow. 12m² (pkt. 9), 10.ul.Orłowska/Promenada Królowej Marysieńki, oznaczonej jako działka nr 2462 obręb 22 (Orłowo), zapisanej w księdze wieczystej KW GD1Y/00024681/9, o pow. 12m² (pkt.10), 11.Al. Zwycięstwa, oznaczonej jako działka nr 3401 obręb 22 (Orłowo), zapisanej w księdze wieczystej KW GD1Y/00024354/8, o pow. 12m² (pkt.11), 12.Al. Zwycięstwa, oznaczonej jako działka nr 3401 obręb 22 (Orłowo), zapisanej w księdze wieczystej KW GD1Y/00024354/8, o pow.12m² (pkt.12), wskazanych w załączniku nr 1, w drodze dwuetapowego przetargu na prowadzenie usług gastronomicznych w mobilnych punktach gastronomicznych - w pojazdach typu Food Truck (z wyłączeniem napojów alkoholowych). W miejscu prowadzenia działalności gastronomicznej wyłącza się możliwość dostawiania do pojazdu jakichkolwiek urządzeń, mebli, reklam itp. Ustala się możliwość złożenia nie więcej niż dwóch ofert pojazdów przez jednego Oferenta.
  • Dodatkowe informacje: Część jawna przetargu odbędzie się 23 marca 2018 roku o godz. 11.00 w sali 101 na I piętrze Urzędu Miasta Gdyni (w budynku przy Al. Piłsudskiego 52/54). Wadium ( za każdy punkt) w wysokości 5 000.-zł (słownie: pięć tysięcy złotych zero groszy) płatne przelewem bankowym na konto w PKO Bank Polski S.A. nr r-ku 53 1440 1026 0000 0000 0040 1037 w terminie do 21 marca 2018 roku. Za dochowany termin zapłaty uważa się datę uznania konta Wydzierżawiającego. Wpłata wadium przez uczestnika przetargu jest równoznaczna z potwierdzeniem przez niego faktu zapoznania się z materiałami przetargowymi i ich akceptacją. Oferty przetargowe należy składać w pokoju nr 426 na IV piętrze Urzędu Miasta Gdyni (w budynku przy Al. Piłsudskiego 52/54) w terminie do 22 marca 2018 roku do godziny 15.00.