Gdynia - Moje Miasto
Investgdynia.pl
58 668 81 48 investgdynia@gdynia.pl

„Dynamika Miasta" -konferencja Towarzystwa Urbanistów Polskich za nami

Powrót do listy

26.06.2017

       Towarzystwo Urbanistów Polskich przy wsparciu Miasta Gdyni zorganizowało drugą edycję międzynarodowej konferencji urbanistów „Dynamika Miasta”. Konferencja odbyła się w dniach 22-23 czerwca w Gdyńskim Centrum Filmowym.
     Wydarzenie miało formę debat tematycznych, podczas których wymieniane były zdania i poglądy na temat rozmaitych, dynamicznych zjawisk, takich jak technologiczne i społeczne zmiany we wzorcach mobilności, przepływy ludzi, informacji i dóbr napędzające i przekształcające miejski metabolizm, a także postrzeganie stale ewoluujących procesów w mieście.
W ramach głównych sesji dyskutowano między innymi o tym czy Kodeks Urbanistyczno-Budowlany który Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa zamierza w lipcu 2017 przekazać do prac legislacyjnych w parlamencie wygeneruje nowe impulsy rozwojowe dla miast.
Ponadto omówione zostało lokalne studium przypadku: Dynamika Gdyni: jak nowa oś transportowa ukształtuje strukturę Miasta. Dyskusja nad opracowaniem dotyczącym możliwych wariantów rozwoju miasta w związku z powstaniem linii kolejowej od Gdyni Głównej przez Oksywie i Obłuże w kierunku lotniska w Kosakowie.