Gdynia - Moje Miasto
Investgdynia.pl
58 668 81 48 investgdynia@gdynia.pl

Powstanie "bank ziemi" programu Mieszkanie Plus

Powrót do listy

21.07.2017

Projekt ustawy o Krajowym Zasobie Nieruchomości (KZN), który umożliwi powstanie zasobu nieruchomości na potrzeby programu Mieszkanie Plus został przyjęty przez Stały Komitet Rady Ministrów.
Projekt przewiduje utworzenie Krajowego Zasobu Nieruchomości, który będzie gospodarował nieruchomościami skarbu państwa, w szczególności tymi, które mogą być przeznaczone pod budowę mieszkań. Dochody uzyskane przez KZN z gospodarowania nieruchomościami mają zapewnić stabilne i efektywne warunki funkcjonowania tej instytucji, szczególnie nabywanie przez nią kolejnych nieruchomości na rzecz skarbu państwa oraz dofinansowywania wyposażania nieruchomości w media, a także wspieranie gmin w rozwoju budownictwa socjalnego i społecznego budownictwa czynszowego.
Główne zadania KZN to gospodarowanie nieruchomościami skarbu państwa, by poprzez m.in. wyposażenie ich w media oraz odpowiedni podział stawały się atrakcyjne dla nabywców przeznaczających je pod mieszkania i kontrolowanie spełniania warunków dotyczących powierzchni mieszkań przeznaczonych na wynajem w danej inwestycji, wysokości czynszów, opłat eksploatacyjnych czy warunków zawierania i wypowiadania umów najmu.
KZN będzie też nakładał kary administracyjne związane z naruszeniem wymogów ustawowych w zakresie wysokości czynszu, będzie także instytucją, która będzie przekazywała nieruchomość zamienną za nieruchomość podlegającą wywłaszczeniu (jeśli wywłaszczony będzie chciał zamiany w miejsce odszkodowania).
Nadzór nad działalnością KZN będzie sprawował minister infrastruktury i budownictwa.