Gdynia - Moje Miasto
Investgdynia.pl
58 668 81 48 investgdynia@gdynia.pl

Wdrażanie dobrych praktyk projektowych w przestrzeni miejskiej 2017 - konkurs

Powrót do listy

07.07.2017

Rozpoczęła się pierwsza odsłona nowego, miejskiego konkursu koordynowanego przez Centrum Designu Gdynia.
Prezydent Miasta Gdyni ogłosił otwarty konkurs ofert dla podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego o wsparcie lub powierzenie zadań z zakresu wdrażania dobrych praktyk projektowych.
Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania: 47 480,00 złotych.
Cele merytoryczne zadania to między innymi:
• estetyzacja przestrzeni publicznej
• wprowadzenie w tkankę miejską zrównoważonych sposobów projektowania i korzystania z przestrzeni
• wpisanie się w scenariusze rozwoju miast przyszłości
• promocja dobrych praktyk projektowych z zakresu wzornictwa przemysłowego i grafiki użytkowej w przestrzeni miejskiej
• stworzenie charakterystycznych punktów na mapie Gdyni, rozpoznawalnych przez mieszkańców miasta i turystów
• kreowanie przestrzeni na najwyższym poziomie użyteczności, estetyki i trwałości

Nabór ofert odbywa się za pośrednictwem systemu Witkac. Oferty należy zgłaszać do dnia 10.07.2017 roku do godziny 16.00.