Gdynia - Moje Miasto
Investgdynia.pl
58 668 81 48 investgdynia@gdynia.pl

BGK wstrzymał przyjmowanie wniosków o MdM 2017

Powrót do listy

01.02.2017

W związku z przekroczeniem limitu dostępnych środków na 2017 r., Bank Gospodarstwa Krajowego od dnia 01 lutego 2017 r. wstrzymał nabór wniosków o dofinansowanie wkładu własnego z terminem wypłaty wsparcia przypadającym na bieżący rok.
Rozpatrzone zostaną wszystkie wnioski nabywców o dofinansowanie wkładu własnego przekazane do BGK do dnia 31 stycznia 2017 r., jednakże w stosunku do znacznej części wniosków prawdopodobne jest zaistnienie sytuacji oczekiwania na możliwość przyznania środków w bieżącym roku.
BGK poinformował jednocześnie, że w przypadku braku możliwości skorzystania z dofinansowania wkładu własnego w 2017 roku możliwe jest złożenie wniosku z planowaną datą wypłaty dofinansowania na rok 2018 (w pierwszej puli środków na 2018 pozostało ponad 240 mln zł).