Gdynia - Moje Miasto
Investgdynia.pl
58 668 81 48 investgdynia@gdynia.pl

Bank Gospodarstwa Krajowego wstrzymał przyjmowanie wniosków do Programu MdM z limitu na 2017r.

Powrót do listy

07.07.2016

Dnia 5 lipca br Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK) wstrzymal przyjmowanie wniosków z linitu 2017 w ramach rządowego programu „Mieszkanie dla Młodych”.
Limit, który został określony na 2017 r. został wykorzystany w 50%. Łączna kwota finansowego wsparcia wynikająca z wniosków nabywców o dofinansowanie wkładu własnego, z planowanym terminem wypłaty środków w 2017 r. wynosi już 373 mln zł. Wnioski o dofinansowanie wkładu własnego z planowaną datą wypłaty na rok 2017 przekazane przez banki kredytujące do BGK w terminie od 6 lipca 2016 r. do dnia 31 grudnia 2016 r. pozostaną bez rozpatrzenia.
Wznowienie przyjmowania wniosków nabywców o dofinansowanie wkładu własnego z terminem wypłaty finansowego wsparcia w przyszłym roku nastąpi od 1 stycznia 2017 r.