Gdynia - Moje Miasto
Investgdynia.pl
58 668 81 48 investgdynia@gdynia.pl

Budowa pływalni olimpijskiej uzyskała status inwestycji o szczególnym znaczeniu dla sportu

Powrót do listy

23.05.2016

Minister Sportu i Turystyki zatwierdził kolejną aktualizację Programu inwestycji o szczególnym znaczeniu dla sportu. Budowa pływalni olimpijskiej w Gdyni zakwalifikowana została do Planu Wieloletniego. Wpływ na niezwykle ważną dla realizacji inwestycji decyzję miały między innymi jej regionalny charakter oraz wymiar sportowy.
Decyzja ta przybliża miasto do otrzymania dofinansowania z Ministerstwa.
Umieszczenie zadania w Programie umożliwi ubieganie się o dofinansowanie realizacji inwestycji w wysokości 50 procent wydatków kwalifikowalnych. Warunkiem uzyskania dofinansowania jest zakwalifikowanie zadania do kolejnego Planu Rocznego i akceptacja przez Ministra Sportu i Turystyki wniosku inwestycyjnego, co ma nastąpić w przyszłym roku.
Inwestycja rozwiąże problem całego regionu, w którym brakuje pływalni o wymiarach olimpijskich.
Całkowity szacowany koszt inwestycji wyniesie około 70 milionów złotych. Planowany termin oddania do użytku to 2019 rok.