Gdynia - Moje Miasto
Investgdynia.pl
58 668 81 48 investgdynia@gdynia.pl

Budowa wiaduktu nad torami kolejowymi na Karwinach

Powrót do listy

22.05.2018

Budowa nowego wiaduktu dla wiaduktu nad torami kolejowymi pomoże bez przeszkód połączyć mieszkańców ulicy Strzelców z ulicą Buraczaną.
Już w tym tygodniu Miasto Gdynia uruchomi tzw. dialog techniczny czyli otwarte zaproszenie dla specjalistycznych firm, z których wybrane zostaną te, które pomogą w przygotowaniu warunków zamówienia na projekt wiaduktu. To najlepszy sposób aby opis zamówienia uwzględniał specyfikę tego typu budowli i najnowsze rozwiązania techniczne, dostępne na rynku. Dzięki budowie wiaduktu mieszkańcy Karwin i Małego Kacka uzyskają funkcjonalne połączenie pomiędzy ulicami Strzelców i Buraczaną, nad torami kolejowymi. Wiadukt, który połączy dwa brzegi parowu i bardzo istotnie skróci drogę do szkół, przedszkoli, sklepów, do kościoła. Z kolei mieszkańcom Karwin ułatwi dostęp do lasu i terenów zielonych. Wiadukt będzie miał nie tylko jezdnię i chodnik, ale także ścieżkę rowerową.
Projekt będzie wymagał precyzyjnych uzgodnień ze spółką PKP Linie Kolejowe. Pozwolenie na budowę powinno zostać wydane jesienią 2019 roku.