Gdynia - Moje Miasto
Investgdynia.pl
58 668 81 48 investgdynia@gdynia.pl

CENTRUM – nowa zabudowa w Śródmieściu Gdyni

Powrót do listy

04.01.2016

Deweloper BMC przygotowuje dokumentację projektową na zabudowę działki o powierzchni 1411m2 położonej przy ul. Armii Krajowej /ul. Batorego. Inwestycja nosi nazwę Centrum.
Zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na terenie należącym do BMC może powstać zabudowa mieszkaniowa o dopuszczalnej wysokości 6 kondygnacji, zabudowa pierzejowa wymagana jest od strony ulic: Armii Krajowej, Ks. Prałata H. Jastaka i Władysława IV.
Przypomnijmy, że deweloper nabył nieruchomość w przetargu ustnym nieograniczonym organizowanym przez Prezydenta Miasta Gdyni.