Gdynia - Moje Miasto
Investgdynia.pl
58 668 81 48 investgdynia@gdynia.pl

Przetarg ogłoszony / Chwarznieńska (A)

Gmina Miasta Gdyni

Nowość
wróć
 • Dzielnica: Chwarzno-Wiczlino
 • Ulica: Chwarznieńska (A)
 • Obręb: Chwarzno - Wiczlino
 • Nr działki: 5235/41
Cena: 5 500 000 zł+23% VAT
Wadium
Postąpienie
550 000 zł55 000 zł
Przetarg: 22.12.2023
Wpłata wadium do:
Numer konta:


18.12.2023
PKO BANK POLSKI
53 1440 1026 0000 0000 0040 1037
 • Powierzchnia: 10000 m2
 • Numer księgi wieczystej: GD1Y/00126330/9 Sprawdź księgę
 • Kształt: regularny
 • Ukształtowanie terenu: teren o nieznacznym zróżnicowaniu rzędnych wysokościowych
 • Dojazd: droga nieurządzona
 • Aktualne zagospodarowanie: teren nieogrodzony, teren z niską zielenią nieurządzoną
 • Przeznaczenie: miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego 2214
  strefa planistyczna: 08 U,P
  Zobacz plan
 • ODLEGŁOŚCI:
 • - od transportu publicznego: 0,5 km
 • - od centrum miasta: 8 km
 • - od obwodnicy: 1 km
 • - od autostrady: 37 km
 • - od portu lotniczego: 16 km
 • - od portu morskiego: 10 km