Gdynia - Moje Miasto
Investgdynia.pl
58 668 81 48 investgdynia@gdynia.pl

Przetarg ogłoszony / Lazurowa

Gmina Miasta Gdyni

Nowość
wróć
 • Dzielnica: Chwarzno-Wiczlino
 • Ulica: Lazurowa
 • Obręb: Chwarzno - Wiczlino
 • Nr działki: 4524/2, 4463/3
Cena: 190 000 zł+23% VAT
Wadium
Postąpienie
19 000 zł1 900 zł
Przetarg: 06.04.2023
Wpłata wadium do:
Numer konta:


30.03.2023
PKO BANK POLSKI
53 1440 1026 0000 0000 0040 1037
 • Dodatkowe informacje o cenie: Zapłata jednorazowa w ciągu 21 dni od dnia przetargu.
 • Powierzchnia: 495 m2
 • Numer księgi wieczystej: GD1Y/00014215/9, GD1Y/00036602/9 Sprawdź księgę
 • Kształt: nieregularny
 • Ukształtowanie terenu: teren płaski
 • Dojazd: jezdnia o nawierzchni betonowej
 • Media w zasięgu: sieć elektroenergetyczna, sieć gazowa, sieć telekomunikacyjna, sieć wodociągowa
 • Aktualne zagospodarowanie: teren nieogrodzony, teren z niską zielenią nieurządzoną
 • Przeznaczenie: miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
  strefa planistyczna: 020 MN1 - zabudowa jednorodzinna wolnostojąca
  Zobacz plan
 • Dodatkowe informacje: Przetarg OGRANICZONY do właścicieli nieruchomości sąsiednich. Przedmiotowe działki położone są przy ul. Lazurowej w Gdyni. Kształt nieregularny. Ewentualną kolizję z sieciami infrastruktury technicznej inwestor jest zobowiązany usunąć na własny koszt. Przez obszar nieruchomości przebiega sieć wodociągowa gazowa, sieci elektroenergetyczne niskiego napięcia oraz sieci telekomunikacyjne. Na nieruchomości mogą występować instalacje podziemne, nieujawnione na mapie zasadniczej pozostającej w zasobie Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej. W razie ich odkrycia/stwierdzenia przebiegu, nabywca zobowiązany jest do ich usunięcia/przeniesienia na własny koszt. Ewentualną kolizję z sieciami infrastruktury technicznej inwestor jest zobowiązany usunąć na własny koszt. Ewentualna wycinka zieleni w uzgodnieniu z Wydziałem Ogrodnika tut. Urzędu. Warunków geotechnicznych nie badano.

Szczegóły przetargu ograniczonego

Data: 06 kwietnia 2023 godz. 12:00
Typ ofert: grunty