Gdynia - Moje Miasto
Investgdynia.pl
58 668 81 48 investgdynia@gdynia.pl

Przetarg w przygotowaniu / Śliska

Gmina Miasta Gdyni

wróć
 • Dzielnica: Chwarzno-Wiczlino
 • Ulica: Śliska
 • Karta mapy: 0011
 • Obręb: Chwarzno - Wiczlino
 • Nr działki: 3978/3
 • Cena: 500 000 zł +23% VAT
 • Powierzchnia: 1388 m2
 • Numer księgi wieczystej: GD1Y/00128743/1 Sprawdź księgę
 • Kształt: regularny
 • Ukształtowanie terenu: teren o nieznacznym zróżnicowaniu rzędnych wysokościowych
 • Dojazd: droga gruntowa nieutwardzona
 • Aktualne zagospodarowanie: teren nieogrodzony, teren niezabudowany, teren porośnięty drzewami i krzewami, teren z niską zielenią nieurządzoną
 • Przeznaczenie: miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego plan nr 2202
  strefa planistyczna: 057 MN1
  Zobacz plan
 • ODLEGŁOŚCI:
 • - od transportu publicznego: 850 m
 • - od morza: 9,1 km
 • - od obwodnicy: 4 km
 • - od terenów rekreacyjnych: 200m
 • - od centrum miasta: 8,4 km