Gdynia - Moje Miasto
Investgdynia.pl
58 668 81 48 investgdynia@gdynia.pl

Przetarg w przygotowaniu / Hutnicza / Krzywoustego

Gmina Miasta Gdyni

Nowość
wróć
 • Dzielnica: Chylonia
 • Ulica: Hutnicza / Krzywoustego
 • Obręb: Chylonia
 • Nr działki: 918, 952, 954, 959
 • Cena: 490 000 zł +23% VAT
 • Dodatkowe informacje o cenie: Nieruchomość sprzedawna w trybie przetargu ustnego ograniczonego - wadium płatne do 11 maja 2023 r.
 • Powierzchnia: 1162 m2
 • Numer księgi wieczystej: GD1Y/00031268/0 Sprawdź księgę
 • Kształt: nieregularny
 • Dojazd: brak bezpośredniego dostępu do drogi publicznej
 • Przeznaczenie: miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego 706
  strefa planistyczna: 02 U,P,KS - zabudowa usługowa, tereny obiektów produkcyjnych, składów i magazynów, tereny urządzeń komunikacji samochodowej
  Zobacz plan
 • Dodatkowe informacje: UWAGA: Zgodnie z Zarządzeniem nr 5577/22/VIII/P Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 05.10.2022 r. na części działki nr 918, będącej przedmiotem przetargu, ustanowiona zostanie służebność przesyłu na rzecz ENERGA-OPERATOR S.A., w zakresie linii kablowej niskiego napięcia 0,4 kV o łącznej długości 81m i szerokości 0,5m (termin ustanowienia służebności wyznaczono na drugą połowę stycznia 2023 r.). W związku z ustanowieniem służebności działka nr 918 zostanie przeniesiona do nowo założonej księgi wieczystej. Ze względu na kształt i brak dostępu do drogi publicznej, przedmiotowe działki nie mogą zostać zagospodarowane jako odrębna nieruchomość i przeznaczone są do sprzedaży w trybie przetargu ograniczonego do właścicieli i użytkowników wieczystych nieruchomości sąsiednich. Nieruchomość o wąskim i wydłużonym kształcie. Ukształtowanie terenu płaskie. Przez nieruchomość przebiegają przewody ciepłowniczy i elektroenergetyczny.