Gdynia - Moje Miasto
Investgdynia.pl
58 668 81 48 investgdynia@gdynia.pl

Przetarg w przygotowaniu / Malczewskiego 31G

Gmina Miasta Gdyni

Nowa cena
wróć
 • Dzielnica: Chylonia
 • Ulica: Malczewskiego 31G
 • Obręb: Chylonia
 • Nr działki: 1150
 • Cena: 310 000 zł +23% VAT
 • Powierzchnia: 605 m2
 • Numer księgi wieczystej: GD1Y/00017305/8 Sprawdź księgę
 • Kształt: regularny
 • Ukształtowanie terenu: teren płaski
 • Dojazd: droga gruntowa utwardzona
 • Media w zasięgu: sieć elektroenergetyczna
 • Aktualne zagospodarowanie: teren nieogrodzony
 • Przeznaczenie: Brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego i decyzji o warunkach zabudowy.
  Ustalenie sposobu zagospodarowania terenu odbywa się w drodze decyzji o warunkach zabudowy wydawanej przez Wydział Architektoniczno-Budowlany UM Gdyni na podstawie złożonego wniosku. Pobierz wniosek
 • ODLEGŁOŚCI:
 • - od transportu publicznego: 0,45 km
 • - od centrum miasta: 6,6 km
 • - od obwodnicy: 4,2 km
 • - od autostrady: 40 km
 • - od portu lotniczego: 24,3 km
 • - od portu morskiego: 2,8 km
 • Dodatkowe informacje: Media w zasięgu lecz działka nieuzbrojona. Brak planu zagospodarowania przestrzennego. Nieruchomość możliwa do sprzedaży w przetargu ograniczonym do właścicieli nieruchomości sąsiednich. W księdze wieczystej obejmującej przedmiotową nieruchomość znajduje się 371 działek. W dziale III wpisane są ostrzeżenia o roszczeniach wobec działek objętych księgą. Żadne z ostrzeżeń nie dotyczy działki przygotowywanej na sprzedaż. Dostęp do drogi publicznej będzie realizowany przez grunty nabywcy nieruchomości. WARUNKI UCZESTNICTWA W PRZETARGU ustnym ograniczonym: 1) złożenie pisemnego zgłoszenia uczestnictwa w przetargu, 2) złożenie oświadczenia o posiadaniu tytułu prawnego w postaci prawa własności/użytkowania wieczystego lub współwłasności/współużytkowania wieczystego nieruchomości przyległej do przedmiotowej nieruchomości, 3) przedłożenie dokumentu potwierdzającego wpłatę wadium. W przypadku współwłaścicieli/współużytkowników wieczystych nieruchomości, powyższe dokumenty powinni złożyć wspólnie. Termin spełnienia warunków będzie podany w ogłoszeniu, po wyznaczeniu terminu przetargu.