Gdynia - Moje Miasto
Investgdynia.pl
58 668 81 48 investgdynia@gdynia.pl

W trakcie opracowywania / Nowodworskiego 34

Gmina Miasta Gdyni

wróć
 • Dzielnica: Chylonia
 • Ulica: Nowodworskiego 34
 • Obręb: Chylonia
 • Nr działki: 602
 • Powierzchnia: 219 m2
 • Numer księgi wieczystej: GD1Y/00017303/4 Sprawdź księgę
 • Kształt: regularny
 • Ukształtowanie terenu: teren płaski
 • Dojazd: jezdnia o nawierzchni betonowej
 • Media w zasięgu: sieć ciepłownicza, sieć elektroenergetyczna, sieć gazowa, sieć kanalizacji deszczowej, sieć kanalizacji sanitarnej, sieć wodociągowa
 • Aktualne zagospodarowanie: teren częściowo ogrodzony, teren porośnięty drzewami i krzewami
 • Przeznaczenie: miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego plan nr 0707
  strefa planistyczna: 21 MN3,MW1,U - zabudowa jednorodzinna, zabudowa wielorodzinna w budynkach zawierających do 4 mieszkań, zabudowa usługowa
  Zobacz plan