Gdynia - Moje Miasto
Investgdynia.pl
58 668 81 48 investgdynia@gdynia.pl

Przetarg rozstrzygnięty / Raduńska

Gmina Miasta Gdyni

wróć
 • Dzielnica: Chylonia
 • Ulica: Raduńska
 • Obręb: Chylonia
 • Nr działki: 3447
 • Cena: 42 000 zł +23% VAT
 • Powierzchnia: 76 m2
 • Numer księgi wieczystej: GD1Y/00007659/1 Sprawdź księgę
 • Kształt: nieregularny
 • Ukształtowanie terenu: teren o nieznacznym zróżnicowaniu rzędnych wysokościowych
 • Dojazd: jezdnia o nawierzchni betonowej
 • Aktualne zagospodarowanie: teren częściowo ogrodzony