Gdynia - Moje Miasto
Investgdynia.pl
58 668 81 48 investgdynia@gdynia.pl

Przetarg ogłoszony / Chylońska 237

wróć
 • Dzielnica: Cisowa
 • Ulica: Chylońska 237
 • Obręb: Cisowa
 • Nr działki: 2076,2085
Cena: 8,08 zł+23% VAT
Wadium
Postąpienie
6 710 zł0 zł
Przetarg: 01.03.2024
Wpłata wadium do:
Numer konta:


27.02.2024
PKO BANK POLSKI
53 1440 1026 0000 0000 0040 1037
 • Dodatkowe informacje o cenie: stawka za m²
 • Rodzaj lokalu: użytkowy
 • Rodzaj przetargu: wynajem
 • Numer księgi wieczystej: GD1Y/00045684/3 Sprawdź księgę
 • Powierzchnia lokalu: 337.15 m2
 • Położenie lokalu w budynku (piętro): parter
 • Administrator: Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych w Gdyni, ul. Kołłątaja 1, tel. 58 628 41 00
 • Dodatkowe informacje: Prezydent Miasta Gdyni ogłasza ograniczony przetarg pisemny na najem lokalu użytkowego o powierzchni użytkowej 337,15 m2, stanowiącego własność Gminy Miasta Gdyni z przeznaczeniem na prowadzenie działalności w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych przy ul. Chylońskiej 237. Część jawna przetargu odbędzie się dnia 01.03.2024 r. o godz. 13:00 w sali 105 na I piętrze Urzędu Miasta Gdyni – w budynku przy al. Piłsudskiego 52/54 w Gdyni. Oferty przetargowe należy złożyć w zapieczętowanej kopercie nie posiadającej żadnych znaków identyfikujących oferenta, zaadresowanej na adres Urzędu Miasta Gdyni do dnia 27.02.2024 r. do godziny 12:00 i zawierającej oznaczenie: „Do Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji. Przetarg na najem lokalu użytkowego przy ul. Chylońskiej 237. Nie otwierać.”

Szczegóły przetargu ograniczonego

Data: 01 marca 2024 godz. 13:00
Typ ofert: lokale