Gdynia - Moje Miasto
Investgdynia.pl
58 668 81 48 investgdynia@gdynia.pl

Przetarg rozstrzygnięty / Morska 509

Gmina Miasta Gdyni

Nowość
wróć
  • Dzielnica: Cisowa
  • Ulica: Morska 509
  • Obręb: Cisowa
  • Nr działki: 1581
  • Cena: 120 000 zł +23% VAT
  • Powierzchnia: 304 m2
  • Numer księgi wieczystej: GD1Y/00017301/0 Sprawdź księgę
  • Kształt: nieregularny
  • Ukształtowanie terenu: teren o nieznacznym zróżnicowaniu rzędnych wysokościowych
  • Dodatkowe informacje: Nieruchomość nie jest objęta zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Działka zlokalizowana jest w granicach sporządzanego na podstawie uchwały nr XLI/847/14 Rady Miasta Gdyni z dnia 26 marca 2014 r. MPZP części dzielnicy Cisowa w Gdyni, rejon ulic Morskiej i Chylońskiej. Przez obszar nieruchomości przebiegają 3 sieci elektroenergetyczne i sieć wodociągowa. Działka jest sklasyfikowana w ewidencji gruntów i budynków jako użytek rolny (RVI) – inwestor będzie zobowiązany do uzyskania decyzji o wyłączeniu z produkcji rolnej.