Gdynia - Moje Miasto
Investgdynia.pl
58 668 81 48 investgdynia@gdynia.pl

W trakcie opracowywania / Kolonia 10

Gmina Miasta Gdyni

Nowość
wróć
 • Dzielnica: Dąbrowa
 • Ulica: Kolonia 10
 • Obręb: Dąbrowa
 • Nr działki: 698/2, 712/2 i 713/2
 • Powierzchnia: 10896 m2
 • Numer księgi wieczystej: GD1Y/00012169/7, GD1Y/00024790/6 Sprawdź księgę
 • Kształt: regularny
 • Ukształtowanie terenu: teren o nieznacznym zróżnicowaniu rzędnych wysokościowych
 • Dojazd: droga gruntowa nieutwardzona, droga nieurządzona
 • Aktualne zagospodarowanie: teren nieogrodzony, teren niezabudowany, teren porośnięty drzewami i krzewami
 • Przeznaczenie: miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego zabudowa jednorodzinna wolnostojąca, bliźniacza, grupowa i szeregowa
  strefa planistyczna: MN3
  Zobacz plan
 • ODLEGŁOŚCI:
 • - od transportu publicznego: 1,2 km
 • - od morza: 10,0 km
 • - od obwodnicy: 3,2 km
 • - od terenów rekreacyjnych: 0,1 km
 • - od centrum miasta: 11,4 km
 • Dodatkowe informacje: Nieruchomości położone w granicach otuliny Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego. Wypis z planu zagospodarowania nr 1909 w plikach do pobrania. Jest to jedna, większa oferta inwestycyjna, gruntów gminnych w strefie 10 MN3, która może stanowić propozycję dla inwestora chcącego wybudować osiedle domów mieszkalnych w otoczeniu lasów. Miejscowy plan zagospodarowania wprowadza ograniczenia dla inwestora i nakłada obowiązek zachowania drzew oznaczonych na rysunku planu (trzy oznaczenia). Ograniczenie opisane jest w karcie terenu.