Gdynia - Moje Miasto
Investgdynia.pl
58 668 81 48 investgdynia@gdynia.pl

Przetarg ogłoszony / Łopianowa

Gmina Miasta Gdyni

wróć
 • Dzielnica: Dąbrowa
 • Ulica: Łopianowa
 • Obręb: Dąbrowa
 • Nr działki: 466
Cena: 860 000 zł+23% VAT
Wadium
Postąpienie
86 000 zł8 600 zł
Przetarg: 08.03.2024
Wpłata wadium do:
Numer konta:


04.03.2024
PKO BANK POLSKI
53 1440 1026 0000 0000 0040 1037
 • Powierzchnia: 2324 m2
 • Numer księgi wieczystej: GD1Y/00014062/1 Sprawdź księgę
 • Kształt: nieregularny
 • Ukształtowanie terenu: teren o nieznacznym zróżnicowaniu rzędnych wysokościowych
 • Dojazd: służebność przejazdu i przechodu przez nieruchomość sąsiednią
 • Media w zasięgu: sieć elektroenergetyczna, sieć gazowa, sieć kanalizacji deszczowej, sieć kanalizacji sanitarnej, sieć telekomunikacyjna, sieć wodociągowa
 • Aktualne zagospodarowanie: teren nieogrodzony, teren niezabudowany, teren porośnięty drzewami i krzewami
 • Przeznaczenie: miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego nr 1905
  strefa planistyczna: 05 MN1 – zabudowa jednorodzinna wolnostojąca.
  Zobacz plan
 • ODLEGŁOŚCI:
 • - od transportu publicznego: 0,17 km
 • - od morza: 7,1 km
 • - od obwodnicy: 3,5 km
 • - od terenów rekreacyjnych: 0,016 km
 • - od centrum miasta: 10,7 km

Szczegóły przetargu

Data: 08 marca 2024 godz. 10:00
Typ ofert: grunty