Gdynia - Moje Miasto
Investgdynia.pl
58 668 81 48 investgdynia@gdynia.pl

Przetarg w przygotowaniu / Skrzypowa 30

Gmina Miasta Gdyni

Nowość
wróć
 • Dzielnica: Dąbrowa
 • Ulica: Skrzypowa 30
 • Obręb: Dąbrowa
 • Nr działki: 1204/1
 • Cena: 930 000 zł +23% VAT
 • Powierzchnia: 1938 m2
 • Numer księgi wieczystej: GD1Y/00014062/1 Sprawdź księgę
 • Kształt: regularny
 • Ukształtowanie terenu: teren o nieznacznym zróżnicowaniu rzędnych wysokościowych
 • Dojazd: jezdnia o nawierzchni z kostki brukowej
 • Media w zasięgu: sieć elektroenergetyczna, sieć gazowa, sieć kanalizacji deszczowej, sieć kanalizacji sanitarnej, sieć wodociągowa
 • Aktualne zagospodarowanie: teren nieogrodzony, teren porośnięty drzewami i krzewami, teren zabudowany
 • Przeznaczenie: miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego 1905
  strefa planistyczna: 11 MN2 -zabudowa jednorodzinna wolno stojaca lub bliźniacza
  Zobacz plan
 • ODLEGŁOŚCI:
 • - od transportu publicznego: 0,3 km
 • - od morza: 9 km
 • - od obwodnicy: 4 km
 • - od terenów rekreacyjnych: 0 km
 • - od centrum miasta: 12 km
 • Dodatkowe informacje: Zabudowa w złym stanie technicznym- koszty likwidacji zabudowy zostały ujęte w wycenie nieruchomości.