Gdynia - Moje Miasto
Investgdynia.pl
58 668 81 48 investgdynia@gdynia.pl

Dodatkowe pieniądze na dopłaty w ramach programu MdM

Powrót do listy

23.06.2017

Projekt ustawy o zmianie ustawy o pomocy państwa w nabyciu pierwszego mieszkania przez młodych ludzi (MdM) został przyjęty przez rząd. Nowelizacja ustawy MdM spowodowała, że pojawiła się szansa na dopłatę w programie Mieszkanie dla Młodych w ramach puli 2017 roku.
Zmiana dotyczy momentu w którym zostaje wstrzymanie przyjmowanie wniosków z danej puli pieniędzy. Obecnie bank BGK ogłaszał wstrzymanie przyjmowania wniosków o dofinansowanie wkładu własnego w sytuacji osiągnięcia przez kwotę wynikającą ze złożonych wniosków poziomu 95%. Pozostałe 5% stanowiło rezerwę do ewentualnych dopłat w przypadku urodzenia się kolejnego dziecka.
Nowelizacja przewiduje ogłaszanie przez Bank Gospodarstwa Krajowego informacji o wstrzymaniu przyjmowania wniosków MdM wówczas, kiedy kwota wynikająca ze złożonych wniosków dla 2017 i 2018 roku osiągnie poziom równy 100% limitu.
Co istotne ustawa obejmie pulę wnioskową z 2017 roku, a więc jeszcze w tym roku zostanie ogłoszone wznowienie przyjmowania wniosków MdM 2017. Ustawa wejdzie w życie 1 sierpnia 2017 roku.

Do dyspozycji będzie ok. 70 ml zł. Szacuje się, że zmienione przepisy umożliwią pomoc w zakupie pierwszego mieszkania lub domu ok. 4 tys. gospodarstwom domowym.