Gdynia - Moje Miasto
Investgdynia.pl
58 668 81 48 investgdynia@gdynia.pl

Domy do 70m2 bez pozwolenia

Powrót do listy

18.10.2021

Sejm odrzucił senackie veto do nowelizacji prawa budowlanego oraz ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym, dot. budowy domów do 70 m2 bez pozwolenia.
Nowelizacja zakłada, że do zgłoszenia budowy budynków do 70 m2 inwestor będzie musiał dołączyć oświadczenie, że planowana budowa jest prowadzona w celu zaspokojenia własnych potrzeb mieszkaniowych.
Jak przypomniało Ministerstwo Rozwoju i Technologii, zgodnie z nowymi regulacjami, obiekty mieszkalne mają być niewielkie, o prostej konstrukcji, co ma to ułatwiać zachowanie wymagań bezpieczeństwa. Dopuszczalna powierzchnia zabudowy domów to 70 m kw. Budynki mają być wolnostojące i nie więcej niż dwukondygnacyjne, a ich obszar oddziaływania musi mieścić się w całości na działce, na której zostały zaprojektowane; budowa musi być prowadzona w celu zaspokojenia własnych potrzeb mieszkaniowych inwestora.
Resort przypomniał, że ustawa wprowadza też uproszczenie w procedurze zgłoszenia budowy domów do 70 m kw., polegające na wyłączeniu możliwości zgłoszenia przez organ administracji architektoniczno-budowlanej sprzeciwu do dokonanego przez inwestora zgłoszenia takiej budowy. To oznacza, że do budowy będzie można przystąpić od razu po doręczeniu organowi zgłoszenia.
Inwestor będzie zobowiązany złożyć oświadczenia o tym, że planowana budowa jest prowadzona w celu zaspokojenia własnych potrzeb mieszkaniowych, a w przypadku nieustanowienia kierownika budowy, inwestor przyjmuje odpowiedzialność za kierowanie całą budową.
W przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, decyzja o warunkach zabudowy dla domów do 70 m kw. wydawana będzie w ciągu 21 dni. Według MRiT ustawa nie spowoduje chaosu przestrzennego, nie zmienia bowiem dotychczasowych regulacji w zakresie planu zagospodarowania przestrzennego.
W ustawie rozszerzono możliwość budowania domków rekreacyjnych w procedurze zgłoszenia - zamiast 35 m kw., jak dotychczas będą mogły mieć do 70 m kw. Rozpiętość elementów konstrukcyjnych domków rekreacyjnych do 70 m kw. nie może przekraczać 6 m, a wysięg wsporników nie może przekraczać 2 m.