Gdynia - Moje Miasto
Investgdynia.pl
58 668 81 48 investgdynia@gdynia.pl

Droga Czerwona coraz bliżej

Powrót do listy

18.02.2022


W czwartek 17 lutego, w siedzibie Zarządu Morskiego Portu Gdynia podpisany został Program Inwestycji, który pozwala na oficjalne rozpoczęcie prac przygotowawczych dotyczących tzw. Drogi Czerwonej. Oznacza to, że środki w wysokości 2 miliardów złotych zostaną przekazane Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, która z kolei rozpocznie pierwszy etap prac.
Zatwierdzony przez Ministerstwo Infrastruktury Program Inwestycji formalnie rozpoczyna cały proces inwestycyjny, określa jego ramy rzeczowe, czasowe i finansowe. Sam proces, prowadzący do rozpoczęcia budowy, jest jednak długotrwały, ale zakłada się, że droga zostanie oddana do użytku jeszcze w tej dekadzie.
Choć finalny projekt będzie dopiero opracowany, Droga Czerwona ma stanowić przedłużenie obwodnicy Trójmiasta i prowadzić od Chyloni przez tzw. dolinę logistyczną i skrzyżowanie z Trasą Kwiatkowskiego oraz Węzłem Ofiar Grudnia '70 do nowego terminala promowego i Portu Zewnętrznego. Trasa na całej długości 9,5 kilometra będzie miała dwie jezdnie. Będzie to droga o klasie GP, czyli główna ruchu przyspieszonego. Z powodu konieczności wybudowania wielu obiektów inżynieryjnych, a także cen działek, jakie trzeba będzie pozyskać, szacunkowy koszt inwestycji przy dzisiejszych cenach wynosi około 2,7 mld zł.